Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συγκριτική ανάλυση ποσοτικών μοντέλων Kano

Seliniotaki Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C67A4752-9903-4F26-BC5C-32B8715D9366
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Σεληνιωτάκη, "Συγκριτική ανάλυση ποσοτικών μοντέλων Kano.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96710
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών για μια επιχείρηση είναι μια αναγκαία διαδικασία για την επιβίωσή της, ειδικά σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικό. Εξαιτίας αυτού, κατά καιρούς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα μοντέλα για την κατανόηση και ανάλυση των αναγκών των πελατών. Μια ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση, είναι το μοντέλο Kano. Πρόκειται για μία, κυρίως, ποιοτική περιγραφή των σχέσεων μεταξύ της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του πελάτη και της ικανοποίησης του. Ακριβώς επειδή το μοντέλο περιορίζεται σε ποιοτικές περιγραφές, καθίσταται ελλιπές για την ακριβή απόδοση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών. Για το λόγο αυτό, ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικές προσεγγίσεις για επέκταση του μοντέλου σε ποσοτική ανάλυση.Στην παρούσα εργασία, αρχικά πραγματοποιείται μια παρουσίαση των εναλλακτικών ποσοτικών μοντέλων Kano και στη συνέχεια μια εφαρμογή και συγκριτική ανάλυση σε δεδομένα έρευνας που αφορούν την αγορά των αυτοκινήτων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά