Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη τεχνολογιών υποβρυχίων ασύρματων επικοινωνιών, επισκόπηση του διαδικτύου των υποθαλάσσιων πραγμάτων (IoUT) και μελλοντικές τεχνολογικές προοπτικές

Balias Christos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9D76EE89-3BFE-44DC-B152-283DC2A07E0D
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Χρήστος Μπάλιας, "Μελέτη τεχνολογιών υποβρυχίων ασύρματων επικοινωνιών, επισκόπηση του διαδικτύου των υποθαλάσσιων πραγμάτων (IoUT) και μελλοντικές τεχνολογικές προοπτικές", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Πολυτεχνεί https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96713
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Περισσότερο από το 75% της επιφάνειας της Γης καλύπτεται από νερό υπό τη μορφή ωκεανών οι οποίοι δεν έχουν εισέτι εξερευνηθεί από τον άνθρωπο καθόσον υφίσταται πλήθος φυσικών φαινομένων και δραστηριοτήτων στο υποβρύχιο περιβάλλον που δυσκολεύουν τη διαδικασία αυτή. Οι υποβρύχιες ασύρματες επικοινωνίες (UWC) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής, της ρύπανσης των υδάτων και των φυσικών καταστροφικών φαινομένων (λ.χ. σεισμοί), στην εξερεύνηση περιοχών αποθεμάτων πετρελαίου και αερίου, στην παρακολούθηση των μεταβολών στο υποβρύχιο περιβάλλον και τέλος στην εφαρμογή ναυτικών τακτικών επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στην παράκτια προστασία και ασφάλεια. Υπό αυτό το πρίσμα, η ευρεία υιοθέτηση των υποβρύχιων ασύρματων επικοινωνιών έχει καταστεί βασικό πεδίο μελέτης προς την πρόβλεψη διάφορων στρατιωτικών και εμπορικών εφαρμογών που στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς την εξερεύνηση του υποβρύχιου περιβάλλοντος. Οι συχνότητες που έχουν επιλεγεί για τη μετάδοση δεδομένων στο υποβρύχιο περιβάλλον αφορούν στα ακουστικά, οπτικά κύματα και σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις σε συνδυασμό με ραδιοκύματα τα οποία αναλύονται και συγκρίνονται στη διατριβή αυτή. Επιπρόσθετα το διαδίκτυο των υποβρύχιων αντικειμένων (IoUT) και το ασύρματο δίκτυο πέμπτης γενιάς (5G) έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις υποβρύχιες ασύρματες επικοινωνίες καθώς δύναται να παρακολουθούνται και ελέγχονται μεγάλες ανεξερεύνητες θαλάσσιες περιοχές ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την αύξηση του ρυθμού δεδομένων, την βελτίωση της συνδεσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης. Προς τούτο συνεπικουρούν τα δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων συγκεντρώνοντας και καταγράφοντας δεδομένα από το θαλάσσιο περιβάλλον δίνοντάς μας την ευκαιρία να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες αυτές προς όφελός μας, εντός ενός μεγάλου εύρους εφαρμογών. Τέλος, σε αυτή τη διατριβή παρουσιάζονται οι αναδυόμενες υποθαλάσσιες τεχνολογίες με τις οποίες επιτυγχάνεται ενεργειακή αυτονομία, η εφαρμογή ολοένα και περισσοτέρων real-time δραστηριοτήτων και υψηλής ποιότητας και ταχύτητας μετάδοση και επεξεργασία δεδομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά