Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Χάραξη με Laser μεταλλικών δοκιμίων προσομοίωσης γεωλογικών δομών

Tsakanelis Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9E9A5BD7-8B37-4646-9CFB-770A51981F3C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Τσακανέλης, "Χάραξη με Laser μεταλλικών δοκιμίων προσομοίωσης γεωλογικών δομών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96744
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 . Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του πορώδες σε μια γεωλογική δομή που δημιουργήθηκε μέσω της χάραξης με laser. Πιο συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται εισαγωγικά θέματα. Επιδεικνύεται η σύνδεση της χρήσης laser και η προσφορά της σε ένα ακριβή τρόπο μεταφοράς ψηφιακών πορωδών μοντέλων σε φυσικά δείγματα. Στο Κεφάλαιο 2 πραγματοποιείται μια ολοκληρωμένη ιστορική αναδρομή στις αρχές λειτουργίας του laser και τους τύπους που κατά καιρούς έχουν εφευρεθεί . Σημαντική αναφορά γίνεται επίσης στα μηχανήματα εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα διπλωματική . Στο Κεφάλαιο 3 υπάρχει μια ενδελεχής εκπαίδευση στη μηχανή του laser , τα συστήματα και προγράμματα που το απαρτίζουν προκειμένου ο χρήστης να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του. Το Κεφάλαιο 4 εστιάζει στη πειραματική διαδικασία τόσο της χάραξης όσο και της εφαρμογής του πειράματος για τα αποτελέσματα του πορώδες της γεωλογικής δομής , ενώ γίνεται μια εμβάθυνση στη μεθοδολογία σχεδιασμού των γεωλογικών δομών. Στο τελευταίο Κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της χάραξης και της πειραματικής διαδικασίας του πορώδες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά