Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση της χρήσης πράσινου υδρογόνου (H2) στη αυτοκινητοβιομηχανία

Panagiotas Tsampikos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F6DAECB3-26F7-42BD-9E21-FC824DCCB935
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Τσαμπίκος Παναγιωτάς, "Τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική αποτίμηση της χρήσης πράσινου υδρογόνου (H2) στη αυτοκινητοβιομηχανία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96750
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την τεχνο-οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση της χρήσης πράσινου υδρογόνου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το πράσινο υδρογόνο αποτελεί πλέον μια υποσχόμενη εναλλακτική πηγή καυσίμου που πρόκειται να περιορίσει ή ακόμη και να αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα, και κατά συνέπεια να εξαλείψει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Έτσι αναμένεται να επιτευχθεί μείωση του αντίκτυπου της αυτοκινητοβιομηχανίας στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Η περιβαλλοντική ανάλυση εστιάζει στα οικολογικά πλεονεκτήματα που αποφέρει η χρήση του πράσινου υδρογόνου, όπως ο εκμηδενισμός των εκπομπών CO2 και άλλων επιβλαβών αερίων. Επιπλέον, αναλύεται η διαδικασία παραγωγής πράσινου υδρογόνου με τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και έπειτα αναφέρονται τα αποτελέσματα της επίδρασης του πράσινου υδρογόνου στην ποιότητα του αέρα, στην μείωση της ηχορύπανσης και στην αειφορία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η τεχνο-οικονομική ανάλυση εστιάζει στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας της τεχνολογίας του πράσινου υδρογόνου στην αυτοκινητοβιομηχανία. Αναλύονται οι παραγωγικές δυνατότητες και οι απαραίτητες υποδομές αποθήκευσης και διανομής του πράσινου υδρογόνου υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, εκτιμάται ο ανταγωνισμός της τεχνολογίας πράσινου υδρογόνου σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Μέσω της τεχνο-οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάλυσης, η εργασία παρέχει μια γενική εικόνα των προοπτικών αλλά και των ιδιαίτερων προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι αρμόδιοι φορείς ώστε να αξιοποιηθεί η τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου κατά τον βέλτιστο τρόπο στην αυτοκινητοβιομηχανία, προωθώντας έτσι τη μετάβαση σε πιο αειφόρες και καθαρές ενεργειακές λύσεις.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά