Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υβριδικός εργασιακός χώρος και μάνατζμεντ την μετά Covid εποχή: τεχνολογίες και εργαλεία υποστήριξής τους

Petsas Georgios-Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/765C0918-BCC8-4B12-9B1F-B75DCB9B442A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος-Παναγιώτης Πέτσας, "Υβριδικός εργασιακός χώρος και μάνατζμεντ την μετά Covid εποχή: τεχνολογίες και εργαλεία υποστήριξής τους", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96756
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Κατά την διάρκεια και μετά το πέρας της Covid εποχής παρατηρήθηκε η ραγδαία μεταβολή των συμβατικών εργασιακών μοντέλων σε υβριδικά, χωρίς την υποχρεωτική παρουσία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το ποσοστό της εξ αποστάσεως εργασίας αυξήθηκε ραγδαία συγκριτικά με την υβριδική απασχόληση σε προηγούμενα έτη. Αυτό δημιούργησε μία νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, με μεγάλο ποσοστό εταιρειών να επιδιώκουν να διατηρήσουν ή και να επεκτείνουν μόνιμα το ευέλικτο αυτό μοντέλο. Ποικίλα επιστημονικά δεδομένα και έρευνες, όπως η έρευνα της Gartner εκτείνουν την εκτίμηση του υβριδικού μοντέλου και στη σημερινή εποχή (μετά covid εποχή).Δεδομένου ότι η πανδημία Covid-19 έχει αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, το ερευνητικό πόνημα επιδιώκει να αναλύσει και να εντοπίσει τις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και συνεχίζουν να υποστηρίζουν τη μετάβαση στο υβριδικό μοντέλο εργασίας με διπλό κέρδος στη σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επωφελούμενοι της εργασίας είναι στελέχη επιχειρήσεων, εργαζόμενοι, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, και ερευνητές. Η μελέτη μπορεί να ρίξει φως στους καλύτερους τρόπους διαχείρισης του υβριδικού μοντέλου εργασίας και να αναδείξει τα ποιοτικά αποτελέσματα των πρώτων χρόνων υιοθέτησης του συγκεκριμένου μοντέλου. Περιεχόμενο της μελέτης είναι προτάσεις για τη βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων, η αποτελεσματικότερη κατανόηση των ευκαιριών αλλά και των περιορισμών της υβριδικής εργασίας για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, καθώς και η υποστήριξη της έρευνας του νέου μοντέλου εργασίας από την επιστημονική κοινότητα.Αρχικά, για την εκπόνηση της παρούσας, θα επιστρατευτεί ένας συνδυασμός βιβλιογραφικής ανασκόπησης, συλλογής δεδομένων, ανάλυσης δεδομένων και συμπερασμάτων για τη μεθοδολογική προσέγγιση του ζητήματος. Διεξαγωγή ενδελεχούς ανάλυσης της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας για την εξ αποστάσεως εργασία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και συναφή θέματα, καθώς και τη διαχείριση του υβριδικού μοντέλου εργασίας. Η επισημοποίηση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων θα ενισχύσει και θα στηρίξει την πορεία του εναλλακτικού τρόπου εργασίας προσφέροντας σημαντικά συμπεράσματα στο παρόν φλέγον ζήτημα.Συνολικά, η εργασία αναμένεται να προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις αλλαγές στο υβριδικό μοντέλο εργασίας (συνολική αποτίμηση) μετά την εποχή του Covid και να παρέχει χρήσιμες συστάσεις και εργαλεία στους μελετητές της. Ο προσδιορισμός σημαντικών αλλαγών στην επικοινωνία, τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την ευημερία των εργαζομένων σε υβριδικά μοντέλα εργασίας από την εποχή της πανδημίας, είναι κριτήρια που αποτελούν βασικούς παράγοντες για να εξακριβωθεί αν θα παραμείνει το υβριδικό μοντέλο ή όχι.Θα αναφερθούν και θα συγκριθούν τεχνολογίες, εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν τα υβριδικά μοντέλα εργασίας, όπως προγράμματα διαχείρισης έργων, πλατφόρμες συνεργασίας και εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας (προϊόντα που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα). Βάσει των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν θα αναπτυχθούν συστάσεις σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και διαχείρισης των υβριδικών μοντέλων εργασίας (συμβουλές προς τους απευθυνόμενους).Τέλος, επιδιώκεται η βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών των υβριδικών μοντέλων για τους εργαζόμενους, καθώς και του τρόπου με τον οποίο επηρεάζουν την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας, την ικανοποίηση από την εργασία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (θετικά και αρνητικά).

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά