Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η επιρροή της τηλεργασίας στην ψυχολογία των εργαζομένων: προβλήματα και ευκαιρίες

Kourtidou Foteini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/67DB4922-DA88-4B90-9EB1-BAE5BE077154
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Φωτεινή Κουρτίδου, "Η επιρροή της τηλεργασίας στην ψυχολογία των εργαζομένων: προβλήματα και ευκαιρίες", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96778
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η τηλεργασία αναδεικνύεται σε μια από τις σημαντικότερες αλλαγές παγκοσμίως, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, όπου οι επιχειρήσεις/οργανισμοί δεν διέθεταν γερές βάσεις στον τομέα αυτό, αλλά κλήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα να αφουγκραστούν τις ανάγκες και να αναδιαμορφώσουν τα δεδομένα. Η παρούσα μελέτη, έχει σκοπό τη διερεύνηση της επιρροής της τηλεργασίας στην ψυχολογία των εργαζομένων και των προβλημάτων και ευκαιριών που δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να δημιουργούνται. Έτσι, εφαρμόστηκε ενδελεχής βιβλιογραφική ανασκόπηση της εγχώριας και παγκόσμιας βιβλιογραφίας, η εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση των όρων και των θεμάτων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την τηλεργασία, από την σκοπιά των εργαζομένων. Σίγουρα, η τηλεργασία είναι ένας τρόπος εξισορρόπησης μεταξύ της σχέσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στον εργαζόμενο. Επίσης, ο εργαζόμενος δείχνει μεγάλη αφοσίωση στο εργασιακό περιβάλλον, μειώνει τα κόστη μετακίνησης και ένδυσης, το στρες και το χρόνο από και προς τη δουλειά. Υπάρχουν, ωστόσο, και διάφορα προβλήματα για τον τηλεργαζόμενο, που τον αποτρέπουν από την παραγωγική εργασία, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν περισσότερο και να αντιμετωπιστούν. Το αίσθημα της κοινωνικής και εργασιακής απομόνωσης, το υψηλό κόστος τεχνολογικής υποδομής και η δυσκολία διεκπεραίωσης της εργασίας ή η απώλεια αρχείων και δεδομένων, λόγω τεχνικών προβλημάτων, είναι κάποια από αυτά. Συμπερασματικά, η τηλεργασία μπορεί να προσφέρει ικανοποίηση, τόσο στις ανάγκες των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις και τα μέσα. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς προσεγγίζουν την τηλεργασία από διαφορικές οπτικές, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς ότι η τηλεργασία, με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά της, αποτελεί μία καινοτομία.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά