Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση διαδικασίας αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών για τα μέτρα περιορισμού του Covid-19

Marketaki Eirini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/42FCC19B-C384-4B39-A7C6-1F319A8E61A3
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ειρήνη Μαρκετάκη, "Ανάλυση διαδικασίας αξιολόγησης αεροπορικών εταιρειών για τα μέτρα περιορισμού του Covid-19 ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96785
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση ικανών και αναγκαίων συνθηκών και η ανάλυση της επίδρασης μιας ομάδας κριτηρίων στην συνολική βαθμολογία για τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19 αεροπορικών εταιρειών μέσω της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης με την χρήση ασαφών συνόλων (fs/QCA).Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων και της άλγεβρας Boole για να εντοπίσει αν ορισμένοι παράγοντες, ή συνδυασμοί αυτών, είναι παρόντες ή απόντες όταν ένα εξεταζόμενο φαινόμενο συμβαίνει ή όχι. Με άλλα λόγια, θα εντοπίζει τις αιτιώδεις συνθήκες ή συνδυασμούς αυτών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλό αποτέλεσμα και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία του αποτελέσματος.Παράλληλα η εργασία πραγματοποιεί γραμμική παλινδρόμηση .Την εφαρμογή δηλαδή μιας στατιστικής τεχνικής για τον προσδιορισμό της γραμμικής σχέσης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μεταβλητών που χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόβλεψη και την αιτιώδη συσχέτιση. Έτσι, θα επιτευχθεί η διεξαγωγή λογικών αποτελεσμάτων, που θα αποτυπώνουν με επιτυχία την διαδικασία αξιολόγησης για τις εταιρίες όσον αφορά τα μέτρα περιορισμού του Covid-19 σε οκτώ διαφορετικούς τομείς.Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από προγενέστερη έρευνα που διεξήγαγε συμβουλευτική εταιρεία και αφορούν σαράντα διαφορετικές αεροπορικές εταιρείες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά