Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μελέτη της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην απόδοση μιας μάρκας

Xylouris Nikolaos-Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E6A6E478-A58D-4D71-BC4D-656BDE2C5C30
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος-Μιχαήλ Ξυλούρης, "Μελέτη της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην απόδοση μιας μάρκας", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.96931
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ), στην εικόνα και στην απόδοση της επιχείρησης.Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες μελέτες ο μέσος χρήστης του διαδικτύου ξοδεύει δύο και πλέον ώρες την ημέρα στα ΜΚΔ. Επιπλέον οι νέες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν κατά την διάρκεια της πανδημίας του covid-19 και έπειτα, επιτάχυναν την ψηφιοποίηση όλο και περισσότερων διαδικασιών και γενικότερα την διείσδυση του διαδικτύου στην καθημερινότητα μας. Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο ρόλος των ΜΚΔ γίνεται όλο και πιο σημαντικός στην σύγχρονη κοινωνία. Παράλληλα λόγω του σχετικά μικρού χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από την διαμόρφωση των νεών συνθηκών, δεν έχουν ερευνηθεί εκτενώς οι διαφορές που προέκυψαν στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες στην Ελλάδα και παγκοσμίως αλληλοεπιδρούν με τα ΜΚΔ. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν τον αναβαθμισμένο ρόλο που εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν τα ΜΚΔ σαν μέσα προώθησης προϊόντων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διεύρυνσή του θέματος στη χώρα μας, κρίθηκε ότι είναι αρκετά χρήσιμο και επίκαιρο να εκπονηθεί η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία.Αρχικά λοιπόν μελετήθηκε η σημασία των ΜΚΔ και η επίδραση τους στην εικόνα της επιχείρησης. Παράλληλα παρουσιάστηκαν και αξιολογήθηκαν τα πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα από την χρήση των ΜΚΔ σαν μέσο προώθησης και βελτίωσης της εικόνας της επιχείρησης. Στην συνέχεια εξετάστηκε η επίδραση της δύναμης της εικόνας της επιχείρησης στις αντιλήψεις του στοχοθετημένου κοινού της ενώ αναλύθηκε η ανάγκη μελέτης της ψυχολογίας του κοινού αυτού. Επιπρόσθεταπαρουσιάσθηκαν τρόποι σύνδεσης της επιχείρησης με το στοχοθετημένο της κοινό. Έπειτα αναλύθηκαν οι πλέον δημοφιλείς πλατφόρμες ΜΚΔ και συζητήθηκε η καταλληλότητα χρήσης τους αναλόγως τον σχεδιασμό παραγωγής και εμπορίας της επιχείρησης. Στη συνέχεια αναλύθηκαν τα μοντέλα μάρκετινγκ 4p και 4c. Τέλος μελετήθηκε η επίδραση των ΜΚΔ στην εικόνα της εταιρίας Apple, η οποία μελετήθηκε σαν case study, κάνοντας εφαρμογή των μοντέλων μάρκετινγκ 4p και 4c. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην εργασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και μελέτη περίπτωσης (case study).Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα εργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν τα ΜΚΔ σαν μέσο προώθησης της εταιρικής τους εικόνας όπως επίσης και σαν βιβλιογραφία για νέες μελέτες πάνω στο αντικείμενο.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά