Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις

Katsanevaki Evangelia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C80C69BF-CDDF-4AFC-B214-02CA6D9A60BE
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ευαγγελία Κατσανεβάκη, "Κυκλική οικονομία και βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97033
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η κυκλική οικονομία κερδίζει όλο και μεγαλύτερη προσοχή ως μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτοί ορίζονται από κρατικούς θεσμούς, κοινωνικές δομές και ιδιωτική πρωτοβουλία. Η έννοια της κυκλικής οικονομίας βασίζεται στις αρχές της διατήρησης των πόρων σε χρήση για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, της ελαχιστοποίησης των αποβλήτων και της ρύπανσης και της αναγέννησης των φυσικών συστημάτων. Στοχεύει στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος προωθώντας ένα σύστημα κλειστού βρόχου όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και αποτελεσματικά, μειώνοντας έτσι την πίεση στους φυσικούς πόρους.Οι μέθοδοι εφαρμογής κυκλικής οικονομίας περιλαμβάνουν διαφορετικές στρατηγικές, όπως επανασχεδιασμό προϊόντων και διαδικασιών, επαναχρησιμοποίηση και επαναπροσδιορισμό υλικών και ανακύκλωση ροών αποβλήτων. Ο σχεδιασμός των κυκλικών προϊόντων είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. Η προσέγγιση του κυκλικού σχεδιασμού προϊόντος περιλαμβάνει την εξέταση ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, από την παραγωγή, τη χρήση και την απόρριψή του, για να διασφαλιστεί ότι έχει σχεδιαστεί για ανθεκτικότητα, δυνατότητα επισκευής και δυνατότητα ανακύκλωσης.Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προϊόντων-υπηρεσιών, πλατφορμών κοινής χρήσης και μοντέλων συλλογικής κατανάλωσης. Η οικιακή βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας, με τημείωση των απορριμμάτων μέσω της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών και επιλογών προϊόντων, όπως η κομποστοποίηση, η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων και η αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων.Η κοινωνική βιωσιμότητα είναι επίσης μια ουσιαστική πτυχή της κυκλικής οικονομίας. Αυτό συνεπάγεται τη διασφάλιση ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας επωφελούνται από τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, όπως μέσω της πρόσβασης σε προσιτά και βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, δίκαιους μισθούς και συνθήκες εργασίας και επιχειρηματικά μοντέλα χωρίς αποκλεισμούς.Οι πολιτικές για την προώθηση της βιωσιμότητας είναι επίσης κρίσιμες στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Οι κυβερνήσεις μπορούν να δώσουν κίνητρα για βιώσιμες πρακτικές, όπως μέσω της φορολογίας, των επιδοτήσεων και των ρυθμίσεων. Για παράδειγμα, πολιτικές που ενθαρρύνουν την εκτεταμένη ευθύνη του παραγωγού και τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας.Συμπερασματικά, η κυκλική οικονομία είναι μια ουσιαστική προσέγγιση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Οι μέθοδοι εφαρμογής, ο σχεδιασμός προϊόντων, οι στρατηγικές υλοποίησης, η οικιακή βιομηχανία, η κοινωνική βιωσιμότητα και οι πολιτικές προώθησης αποτελούν κρίσιμα στοιχεία για τη μετάβαση σε ένα μάλλον στηριζόμενο σε αυτή τη φιλοσοφία. Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την επίτευξη ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος και οι προσπάθειες για την προώθηση της υιοθέτησής της πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά