Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Self-cleaning coatings for the protection of cementitious materials: the effect of carbon dot content on the enhancement of catalytic activity of TiO2

Gryparis Charis, Krasoudaki Themis, Maravelaki Pagona

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/752D6125-9DC9-4580-AC7C-A4000D009136
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά C. Gryparis, T. Krasoudaki, and P.-N. Maravelaki, “Self-cleaning coatings for the protection of cementitious materials: the effect of carbon dot content on the enhancement of catalytic activity of TiO2,” Coatings, vol. 12, no. 5, Apr. 2022, doi: 10.3390/coatings12050587. https://doi.org/10.3390/coatings12050587
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

The urgent demand for pollution protection of monuments and buildings forced the interest towards specific preservation methods, such as the application of photocatalytic coatings with self-cleaning and protective activity. TiO2 photocatalysts without and with a variety of carbon dots loading (TC0, TC25–75) were synthesized via a green, simple, low cost and large-scale hydrothermal method using citric acid, hydroxylamine and titanium isopropoxide (TTIP) and resulted in uniform anatase phase structures. In photocatalysis experiments, TC25 and TC50 composites with 1:3 and 1:1 mass ratio of C-dots solution to TTIP, respectively, showed the best degradation efficiency for methyl orange (MO) under UV-A light, simulated solar light and sunlight compared to TiO2, commercial Au/TiO2 (TAu) and catalysts with higher C-dot loading (TC62.5 and TC75). Treatment of cement mortars with a mixture of photocatalyst and a consolidant (FX-C) provided self-cleaning activity under UV-A and visible light. This study produced a variety of new, durable, heavy metal-free C-dots/TiO2 photocatalysts that operate well under outdoor weather conditions, evidencing the C-dot dosage-dependent performance. For the building protection against pollution, nanostructured photocatalytic films were proposed with consolidation and self-cleaning ability under solar irradiation, deriving from combined protective silica-based agents and TiO2 photocatalysts free or with low C-dot content.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά