Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας νοσοκομείων σε περιόδους κρίσης

Vamvouka Marianthi

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/91502044-3763-45F5-B3AE-B5C801CFA2E9
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαριάνθη Βάμβουκα, "Ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας νοσοκομείων σε περιόδους κρίσης.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97113
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ως αποτέλεσμα της πανδημίας του COVID-19 και στην συνέχεια του πολέμου στην Ουκρανία που έφερε την ενεργειακή κρίση και την αύξηση του πληθωρισμού, οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκτέθηκαν στην μεγαλύτερη διαταραχή που είχαν αντιμετωπίσει τις τελευταίες δεκαετίες. Η παρούσα διπλωματική εργασία θα διερευνήσει την εφοδιαστική αλυσίδα στο πλαίσιο των υπηρεσιών υγείας ( healthcare supply chain - HSC), η οποία είναι πολύπλοκη λόγω της μεγάλης ιδιαιτερότητας και ποικιλίας των παρεχόμενων προμηθειών, εξοπλισμού και υπηρεσιών. Επιπλέον, έχει μεγαλύτερο ρίσκο, καθώς η αξιοπιστία και η σταθερότητά της επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία. Βασικός στόχος της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας στα Συστήματα Υγείας και ειδικότερα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Επιμέρους στόχοι της μελέτης αποτελούν η διερεύνηση των επιπτώσεων κατά την διάρκεια των περιόδων κρίσης (οικονομική, πανδημίες, πόλεμος, ενεργειακή) στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην παροχή υπηρεσιών καθώς και η εξέταση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων (πχ. RFID , IoT) που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εφοδιαστικές αλυσίδες των συστημάτων υγείας για την επιβίωση τους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας τους.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά