Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Φορολογική και κοινωνική ασφάλιση των επιχειρήσεων ως κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Σύγκριση 6 Ευρωπαϊκών χωρών

Charkoftaki Theano

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A208426A-E2A5-420D-997F-2049F28DACFE
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Θεανώ Χαρκοφτάκη, "Φορολογική και κοινωνική ασφάλιση των επιχειρήσεων ως κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης. Σύγκριση 6 Ευρωπαϊκών χωρών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97238
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και η μελέτη της φορολογίας και της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα και σε πέντε ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες ως κριτήριο επιλογής του τόπου εγκατάστασης μιας επιχείρησης. Αναλυτικότερα, περιγράφονται: • Η φορολογία νομικών προσώπων (φόρος εισοδήματος, φόρος μερισμάτων, λοιποί φόροι)• Η φορολογία φυσικών προσώπων (φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι) • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)• Ο φόρος ακίνητης περιουσίας • Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης επιχειρήσεων• Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης φυσικών προσώπωνΕκτός της Ελλάδος επελέγησαν: • Η Βουλγαρία και η Κύπρος διότι τα τελευταία χρόνια προσελκύουν πολλές Ελληνικές επιχειρήσεις, που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε αυτές • Η Γαλλία καθώς είναι μια πλήρως αναπτυγμένη οικονομία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης του Ευρώ • Το Ηνωμένο Βασίλειο επειδή είναι μια πλήρως αναπτυγμένη οικονομία που από 01-01-2021 είναι πια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης• Η Ιρλανδία αφού είναι μια οικονομία που παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την Ελληνική

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά