Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Optimal selection of the diesel generators supplying a ship electric power system

Michalopoulos Panayiotis, Tsekouras, George, Kanellos Fotios, Prousalidis, John, 1968-

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/D285D56D-2132-48C7-994D-D3CB2A836BD6
Έτος 2022
Τύπος Δημοσίευση σε Περιοδικό με Κριτές
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά P. Michalopoulos, G. J. Tsekouras, F. D. Kanellos, and J. M. Prousalidis, “Optimal selection of the diesel generators supplying a ship electric power system,” Appl. Sci., vol. 12, no. 20, Oct. 2022, doi: 10.3390/app122010463. https://doi.org/10.3390/app122010463
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

It is very common for ships to have electric power systems comprised of generators of the same type. This uniformity allows for easier and lower-cost maintenance. The classic way to select these generators is primarily by power and secondarily by dimensions and acquisition cost. In this paper, a more comprehensive way to select them, using improved cost indicators, is proposed. These take into account many factors that have a significant impact in the life-cycle cost of the equipment. A realistic and detailed profile of the ship’s electric load spanning a full year of her operation is also developed to allow for a solution that is tailor-made to a specific case. The method used is highly iterative. All combinations of genset quantities and capacities are individually considered to populate a power plant, taking into account the existing redundancy requirements. For each of these and for every time interval in the load profile, the engine consumption is Lagrange-optimized to determine the most efficient combination to run the generators and the resulting cost. The operating cost throughout the year is thus derived. In this way, the method can lead to optimal results as large data sets regarding ship operation and her power system’s technical characteristics can be utilized. This intense calculation process is greatly accelerated using memorization techniques. The reliability cost of the current power plant is also considered along with other cost factors, such as flat annual cost, maintenance, and personnel. The acquisition and installation cost are also included, after being distributed in annuities for various durations and interest rates. The results provide valuable insight into the total cost from every aspect and present the optimum generator selection for minimal expenditure and maximum return of investment. This methodology may be used to enhance the current power-plant design processes and provide investors with more feasible alternatives, as it takes into consideration a multitude of technical and operational characteristics of the examined ship power system.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά