Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Business model for the circular economy for fashion -The influence of digital modeling

Moutsou Marianna

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/73091A12-F835-4F29-9CE6-8A8254053A6F
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Marianna Moutsou, "Business model for the circular economy for fashion -The influence of digital modeling", Master Thesis, School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete, Chania, Greece, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97251
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παγκόσμια συνειδητοποίηση για το ποσο επιβλαβης ειναι η βιομηχανία της μόδας στο περιβαλλον έχει προκαλέσει μια ευρεία αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή. Αυτό το έγγραφο εμβαθύνει στην επιτακτική ανάγκη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ενδιαφερόμενους φορείς της μόδας να ευθυγραμμιστούν με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας (CE) και τις πρακτικές βιωσιμότητας. Το πλαίσιο CE αναδεικνύεται ως μια κρίσιμη καθοδηγητική προσέγγιση για τον τομέα της μόδας, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη προϊόντων, τις καθαρότερες τεχνολογίες και τα φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.Η μετάβαση προς την κυκλικότητα απαιτεί μια συνολική επανεκτίμηση πολλών πτυχών στη βιομηχανία της μόδας, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την επιλογή υλικού, τις μεθόδους παραγωγής, τη διανομή, την ιδιοκτησία και τη διάθεση. Αυτός ο μετασχηματισμός εξαρτάται από την ενσωμάτωση καινοτόμων τεχνολογιών, εναλλακτικών υλικών και νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Η υιοθέτηση κυκλικών στρατηγικών διασφαλίζει επίσης ένα βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο που σέβεται τον πλανητη και τους πορους του.Ακομα η υιοθέτηση της κυκλικότητας εκτείνεται πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη.Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην κίνηση των κυκλικών λειτουργιών, ενισχύοντας τα οικολογικά οφέλη.Η ψηφιακή μοντελοποίηση μόδας ειναι αλλος ενας σημαντικος παραγοντας μετασχηματιστου στην μοδα, επαναπροσδιορίζοντας τους δημιουργικούς κανόνες μέσω της ακρίβειας και της αποτελεσματικότητας. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών όπως η τρισδιάστατη απόδοση και η εικονική δημιουργία πρωτοτύπων επιταχύνει τη διαδικασία σχεδιασμού, ενώ περιορίζει την ανάγκη για σπάταλα φυσικά πρωτότυπα. Αυτή η ψηφιοποιημένη αλλαγή επιτρέπει μια ευρύτερη εξερεύνηση των δυνατοτήτων σχεδιασμού, προάγοντας τόσο τη δημιουργικότητα όσο και τη βιωσιμότητα.Αυτή η εργασία εξετάζει την ευθυγράμμιση των εταιρειών γρήγορης μόδας με τις κυκλικές αρχές, διερευνώντας τα εξελισσόμενα επιχειρηματικά μοντέλα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι προσπάθειες ορισμένων κορυφαιων εταιρειων της γρηγορης μοδας για μετάβαση προς την κυκλικότητα, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη περιβαλλοντική συνείδηση του 21ου αιώνα. Παρουσιάζοντας δείκτες που μετρούν τις πτυχές της βιωσιμότητας, αυτό το έγγραφο υπογραμμίζει τις δυνατότητες της βιομηχανίας της μόδας να περιορίσει τη ρύπανση, να προστατεύσει το περιβάλλον και να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά