Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Καινοτομία επιχειρήσεων και πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Μία εμπειρική ανάλυση για ελληνικές επιχειρήσεις

Boulougari Angeliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C811705C-1BC7-4529-ABC9-BC34AC091B0D
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική Μπουλούγαρη, "Καινοτομία επιχειρήσεων και πρόσβαση σε χρηματοδότηση: Μία εμπειρική ανάλυση για ελληνικές επιχειρήσεις", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97291
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Οι μικροί και μεσαίοι οργανισμοί (ΜμΕ) αναδεικνύονται ως ο κινητήριος μοχλός της οικονομίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα συνιστούν σημαντική πηγή οικονομικής προστιθέμενης αξίας. Ο ρόλος τους εκτείνεται σε πολλούς τομείς, περιλαμβανομένης της ενίσχυσης της απασχόλησης, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της προώθησης της καινοτομίας, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ευημερία της κοινωνίας και τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας. Παρά ταύτα, η επιβίωσή τους αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στο σύγχρονο, παγκόσμιο περιβάλλον υψηλής ανταγωνιστικότητας. Απαιτείται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, υιοθέτηση προηγμένων τεχνολογιών, δικτύωση και συνεργασίες αλλά και πρόσβαση σε συνεχή πληροφόρηση και χρηματοδότηση. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιχειρήσεων αλλά και να λειτουργεί ως βασικός μοχλός στήριξης της βιώσιμης ανάπτυξης σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, θα εξεταστεί η σχέση μεταξύ της τάσης των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την πρόσβαση σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Τα δεδομένα για την ανάλυση του παρόντος θέματος προέρχονται από την Enterprice Survey της Παγκόσμιας Τράπεζας που έλαβε χώρα το 2018 και εξετάστηκε ένα δείγμα 600 ελληνικών επιχειρήσεων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά