Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα

Braoudakis Manousos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2AD061E2-F913-4BB6-8C27-9AD10A550CC0
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μανούσος Μπραουδάκης, "Ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97296
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί μια πρωτοποριακή και καινοτόμα έρευνα πάνω στον κλάδο αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα. Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατανόηση της αξιολόγησης και της βελτίωσης της απόδοσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τους υπαλλήλους και τα ιδρύματα των φυλακών και παρατίθενται πρότυπα απόδοσης του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε διεθνές επίπεδο, βάση των οποίων υλοποιείται η σχετική ανάλυση στο κύριο μέρος της εργασίας. Στην συνέχεια για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών εξετάζεται το αγροτικό κατάστημα φύλαξης Αγιάς του Νομού Χανίων και κατασκευάζεται και παρουσιάζεται η ανάλυση θέσης εργασίας και η περιγραφή θέσης εργασίας ενός υπαλλήλου από τον χώρο φύλαξης. Τα δεδομένα αντλούνται τόσο από την σχετική νομοθεσία, όσο και από την υλοποίηση προσωπικής συνέντευξης με υπάλληλο του τμήματος φύλαξης του συγκεκριμένου ιδρύματος. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν παρουσιάζονται αποδοτικά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης για τους εργαζόμενους αξιοποιώντας το πλαίσιο "SMART" για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των προτύπων στην διαδικασία αξιολόγησης. Τέλος, η σύνοψη των ευρημάτων επιδεικνύει την αποτελεσματική δημιουργία αποδοτικών ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων στην Ελλάδα, παραθέτοντας και σχετικές μελλοντικές επεκτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση αυτών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά