Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Psaraki Aikaterini

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/85015A33-6556-41B5-98B5-F6D08C13F9E6
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αικατερίνη Ψαράκη, "Αξιολόγηση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97298
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Δημόσια Διοίκηση μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στοχεύει να φέρει τις κυβερνήσεις πιο κοντά στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, μέσω της υιοθέτησης στρατηγικών προσεγγίσεων στη χρήση της τεχνολογίας και την ψηφιακή παροχή υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχει ως βασικό στόχο τον επαναπροσδιορισμό και τον μετασχηματισμό των εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων του Δημόσιου τομέα με τη χρήση σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών. Για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των Ευρωπαϊκών χωρών και την διεξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων γίνεται εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου PROMETHEE η οποία βασίζεται στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής και αξιοποιεί τη διαδικασία διμερών συγκρίσεων των εναλλακτικών που παρουσιάζονται. Η εφαρμογή της πολυκριτηριακής μεθόδου γίνεται στα αποτελέσματα της έκθεσης συγκριτικής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του 2022 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), που περιέχουν δεδομένα των κρατών μελών της ΕΕ, με σκοπό την επισκόπηση της κατάστασής τους και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά