Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός καινοτόμου ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα και αξιολόγηση πρακτικών εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Fasoulopoulou Maria-Eleni

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/381DDBC0-9BD2-439E-BD41-B89C3D7D0152
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία-Ελένη Φασουλοπούλου, "Σχεδιασμός καινοτόμου ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα και αξιολόγηση πρακτικών εκμετάλλευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97320
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός μιας καινοτόμου ανεμογεννήτριας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας συνεργασίας με την εταιρία Tupperware Brands, σε τρία στάδια με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στο πρώτο στάδιο, σκοπός είναι η παρουσίαση πέντε υποψήφιων κατασκευών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας σαν βάση προϊόντα της εταιρίας Tupperware Brands και στην πορεία η παρακολούθηση και η ανάλυση των κατασκευών αυτών, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλόλητά τους. Η προς επιλογή κατασκευή θα τοποθετηθεί στον προαύλιο χώρο της μονάδας παραγωγής της Tupperware Brands στο Βέλγιο, οπότε η όλη κατασκευή και οι υπολογισμοί που έγιναν βασίζονται στις κλιματικές συνθήκες και στην ταχύτητα ανέμου του Βελγίου. Σε δεύτερο στάδιο , καταλληλότερη των κατασκευών κρίθηκε αυτή της ανεμογεννήτριας κάθετου άξονα ,καθώς ήταν και η μόνη με τις λιγότερες ενεργειακές απώλειες. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο ένα από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρίας, τo eco-bottle,ένα κυλινδρικό μπουκάλι που θα κατασκευαστεί σε ύψος 3m και στο εσωτερικό του-στη βάση του, θα φέρει την ανεμογεννήτρια κάθετου άξονα. Η συνολική κατασκευή , είναι ασφαλής, τόσο για τους πεζούς όσο και για τα πτηνά της περιοχής καθώς η ανεμογεννήτρια θα βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο του eco-bottle. Στη συνέχεια ,πραγματοποιήθηκε 3D σχεδιασμός μέσα από την εφαρμογή ANSYS και έγινε αναλυτικότερος υπολογισμός των διαστάσεων, της κλίμακας κατασκευής της ανεμογεννήτριας καθώς και έρευνα των υλικών και των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην συγκεκριμένη κατασκευή , ώστε να είναι όσο το δυνατόν κατάλληλα για τις συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και οικονομική επιλογή. Ακολούθησε η κοστολόγηση όλων των μελών της ανεμογεννήτριας και στη συνέχεια όλου του έργου και προτείνονται διάφορες εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά