Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επιδόσεις ESG και χρηματοοικονομική αξιολόγηση εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

Giannadakis Marios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E4C71A78-E90A-49EA-A164-74188F3A3570
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μάριος Γιανναδάκης, "Επιδόσεις ESG και χρηματοοικονομική αξιολόγηση εταιρειών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97439
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το τελευταίο διάστημα, οι σημαντικές παγκόσμιες αλλαγές που έχουν επιφέρει η κλιματική αλλαγή, η υγειονομική κρίση, η άνοδος της τεχνολογίας καθώς και οι γεωπολιτικές αναταραχές, καλούν τις εταιρείες να μετασχηματίζονται και να συμμετέχουν στη βελτίωση των συνθηκών της κοινωνίας, μέσω του πλαισίου των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Οι εταιρείες, αποτελώντας μέρος του κοινωνικού και οικονομικού ιστού, συνδυάζουν το κοινωνικό όφελος με το επιχειρηματικό κέρδος, υιοθετώντας νέες μορφές διακυβέρνησης βασισμένες στο περιβάλλον, την κοινωνία και την επιχειρηματική ηθική. Το τρίπτυχο περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αποτελεί σημαντικό στοιχείο χρηματοοικονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Τα κριτήρια ESG, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις επιχειρήσεων και οργανισμών.Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, εξετάζει τα ζητήματα που καλούνται τα ESG κριτήρια να απαντήσουν, δηλαδή, ποιοι παράγοντες δομούν το πλαίσιο του ESG, καθώς και με ποιους τρόπους θα μπορεί μια εταιρεία ή ένας φορέας υπεύθυνος διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, να τα υιοθετήσει.Τέλος, η βασική μελέτη της παρούσας εργασίας είναι η χρηματοοικονομική αξιολόγηση και η μελέτη επίδοσης των κριτηρίων ESG σε εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δίνοντας σημαντικά συμπεράσματα που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία πάνω στη μελέτη των ESG κριτηρίων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά