Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης: Μελέτη περίπτωσης σε μικρή Ζυθοποιία

Rogdakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/0929972D-CED3-42A9-B7D7-13EA5139BB05
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Ρογδάκης, "Αξιολόγηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης: Μελέτη περίπτωσης σε μικρή Ζυθοποιία", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97456
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η αξία του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης έχει απασχολήσει έμπρακτα την ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την κατακόρυφη άνοδο των αναγκών σε πρώτες ύλες, αγαθά και ενέργεια κάνει πλέον ξεκάθαρο το γεγονός ότι η υφιστάμενη ανάπτυξη χρειάζεται να αλλάξει τροχιά. Η συνεχής εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και τα υποπροϊόντα τους έχει οδηγήσει στην σταδιακή εξάντληση τους. Η ασταμάτητη παραγωγή ρύπων έχει προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο περιβάλλον, την ίδια στιγμή που θεωρείται κυριότερος παράγοντας για την αύξηση της θερμοκρασίας. Προσπάθειες όπως αυτές του Οργανισμού Ηνωμένων εθνών με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης δείχνουν τον δρόμο σε όλους τους εμπλεκόμενους για μια προσπάθεια αλλαγής νοοτροπίας, συγκεντρώνοντας τον ενδιαφέρον στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα διεξάγουν βιώσιμες αξιολογήσεις σε επιχειρήσεις για την προσέλκυση νέων επενδυτών. Πλέον παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, ακόμα και σε μικρές επιχειρήσεις, αναφορικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, τα οφέλη και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την εφαρμόσουν και να την ακολουθήσουν.Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια ορισμού της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αυτή εμφανίζεται στην δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, μια παρουσίαση των στόχων που έχουν τεθεί για τις επόμενες δεκαετίες στα πλαίσια συνόδων και πως αξιολογούνται οι βιώσιμες πρακτικές των επιχειρήσεων από μεριάς επενδυτών, αλλά και καταναλωτών σύμφωνα με αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. Επίσης, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης για την βιώσιμη ανάπτυξη μια μικρής ζυθοποιίας επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε υφιστάμενες και μελλοντικές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στον τρόπο που αυτές μεταδίδονται στο καταναλωτικό κοινό. Η μελέτη περίπτωσης γίνεται σε συνεργασία με υφιστάμενη μικρομεσαία επιχείρηση στην οποία θα παρουσιασθεί το υλικό και θα είναι στην δική της ευχέρεια κατά πόσο θα ακολουθήσει τις προτάσεις του ερευνητή.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά