Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων των κινητών τηλεφώνων για την υποστήριξη δημιουργίας εμπορικού προγραμματισμού (Μerchandise Planning) μίας εταιρίας

Angelakis Anastasios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/302E0983-D67C-4512-96D1-B1B41752C9CA
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστάσιος Αγγελάκης, "Ανάλυση των καταναλωτικών προτιμήσεων των κινητών τηλεφώνων για την υποστήριξη δημιουργίας εμπορικού προγραμματισμού (Μerchandise Planning) μίας εταιρίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97491
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την υποστήριξη των εταιριών στην δημιουργία προγραμματισμού έργου ( Project Plan) όσον αφορά τον τομέα του Marketing. Στα αρχικά κεφάλαια θα πραγματοποιηθεί μια βιβλιογραφική αναφορά σε σχέση με το προσωποποιημένο μάρκετινγκ στις εταιρίες καθώς και την σημαντικότητα της εύρεσης των καταναλωτικών προτιμήσεων των καταναλωτών. Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της διπλωματικής εργασίας και τέλος θα γίνει η εφαρμογή της μεθοδολογίας και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων.Η εργασία στοχεύει στην δημιουργίας μίας μεθοδολογίας, η οποία θα βοηθήσει τις εταιρίες στο να εντοπίζουν ποια χαρακτηριστικά, των κινητών τηλεφώνων, λαμβάνουν υπό όψη τους οι καταναλωτές, για να προβούν στην αγορά τους. Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να εντοπίσουν σε ποια αγοραστικά κοινά πρέπει να απευθυνθεί η εταιρία. Σκοπός είναι με την χρήση, των παραπάνω πληροφοριών, η επιχείρηση να μπορεί να εντοπίσει ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στην προτίμηση των καταναλωτών, με απώτερο σκοπό στην εύρεση των συσκευών, οι οποίες θα επιφέρουν τις περισσότερες πωλήσεις στην αγορά καθώς και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας. Τέλος, με την εύρεση του προφίλ του αγοραστικού κοινού της εταιρίας, δίνεται η δυνατότητα να γίνει πιο στοχευμένη σύσταση προϊόντος έχοντας ως σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών. Με την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας η εταιρία θα μπορεί να σχεδιάσει ένα κατάλληλο εμπορευματικό προγραμματισμό ώστε να μπορεί να διαθέσει το κατάλληλο προϊόν, την σωστή στιγμή και στο σωστό μέρος ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες των καταναλωτών.Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα αγοράς κινητών συσκευών με χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο θα αποτελείται από δημογραφικές ερωτήσεις, βασιζόμενες στην ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και από ερωτήσεις που αφορούν την καταναλωτική συμπεριφορά των ερωτηθέντων, βασιζόμενες στην ορθογώνια σχεδίαση, με σκοπό την συλλογή δεδομένων για τον εντοπισμό των προφίλ των καταναλωτών καθώς και την αγοραστική συμπεριφορά τους. Στη συνέχεια με χρήση περιγραφικής στατιστικής καθώς και της μεθόδου Conjoint Analysis, στα παραπάνω δεδομένα, θα γίνεται ο εντοπισμός των προφίλ των καταναλωτών και των αξιών που δίνει ο κάθε καταναλωτής στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε προϊόντος που επηρεάζουν περισσότερο την επιλογή του. Επιπλέον, θα μελετηθούν και συνδυαστικά οι ερωτήσεις των δημογραφικών απαντήσεων με σκοπό την εκτενέστερη ανάλυση του δείγματος και τη πιο επιτυχημένη πώληση των προϊόντων. Τέλος για πιο στοχευμένο μάρκετινγκ, από την εταιρία, θα πραγματοποιηθεί η τμηματοποίησης της αγοράς μέσω αλγορίθμου μηχανικής μάθησης. Κατά την εφαρμογή της μεθοδολογίας θα χρησιμοποιηθούν διάφοροι δείκτες για την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων, όπως συντελεστές συσχέτισης (chi-square) καθώς και κανόνες για τον έλεγχο ποιότητας της συσταδοποίησης (δείκτης silhouette).Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα σχετίζονται με το προφίλ των καταναλωτών που αγοράζουν ένα κινητό τηλέφωνο καθώς και σε ποια χαρακτηριστικά οι ίδιοι δίνουν μεγαλύτερη αξία. Η συνδυαστική ανάλυση των ερωτήσεων θα δημιουργήσουν ένα επιτυχημένο Merchandise Planning για την εκάστοτε επιχείρηση που πουλάει κινητά τηλέφωνα. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση στο κέρδος που θα έχει η εκάστοτε εταιρία, καθώς θα διαθέτει στα ράφια της, προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανάλογα με το αγοραστικό κοινό που θα ήθελε να απευθυνθεί.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά