Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Πιστωτικός κίνδυνος και θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Tsalapidou Athina

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/1F4A8D96-ED9D-4DC7-AD42-CF9F55E46BB1
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αθηνά Τσαλαπίδου, "Πιστωτικός κίνδυνος και θωράκιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97541
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή σκοπό έχει να μελετήσει τον πιστωτικό κίνδυνο από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, να τον οριοθετήσει και να αναδείξει τη σημασία του. Προσδιορίζονται οι παράγοντές του και οι βασικές του παράμετροι, αναλύονται οι διάφοροι τύποι μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή του και προσδιορίζεται το πλαίσιο διαχείρισής του. Δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, της ελληνικής κρίσης χρέους και της παρατεταμένης ύφεσης που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, αλλά και της υφιστάμενης ενεργειακής κρίσης κρίνεται σκόπιμη η μελέτη της θωράκισης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από τον πιστωτικό κίνδυνο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εποπτικό πλαίσιο και στην Επιτροπή της Βασιλείας, καθώς και στο ρόλο που διαδραματίζουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Συνοψίζονται οι πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερη μνεία στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και στην προσπάθεια επίλυσης της συσσώρευσής τους στις ελληνικές τράπεζες με το σχέδιο «Ηρακλής». Αναλύεται, επίσης, μέσω βασικών μεγεθών και δεικτών, η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και ιδιαίτερα του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεχωριστά, για το οικονομικό έτος 2022.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά