Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός διαδρομών έρευνας για τον εντοπισμό κινούμενων στόχων σε συνεχή χώρο και χρόνο

Papadopoulos Ioannis-Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/04CE2D4C-1107-446C-BE8A-9EF65AE23320
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης-Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, "Σχεδιασμός διαδρομών έρευνας για τον εντοπισμό κινούμενων στόχων σε συνεχή χώρο και χρόνο ", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97561
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία κύριος στόχος ήταν η μελέτη του προβλήματος εύρεσης καταλλήλων αλγορίθμων για την αναζήτηση κινούμενου στόχου σε συνεχή χώρο και συνεχή χρόνο. Το πρώτο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην κατηγοριοποίηση των στόχων, καθώς και στα είδη των σημάτων, ενώ γίνεται και μια βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικά με τα διάφορα μοντέλα εντοπισμού στόχων. Σε αυτό το μέρος, παραθέτουμε επίσης ξεχωριστή αναφορά και στον εντοπισμό των στατικών στόχων.Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται κύριο θέμα της εργασίας, όπου γίνεται λεπτομερής αναφορά στον εντοπισμό των κινούμενων στόχων σε διακριτό χώρο και έπειτα σε συνεχή χώρο, ενώ και στις δυο περιπτώσεις ο χρόνος παραμένει διακριτός. Στη συνέχεια, γίνεται ειδική μνεία στην εκθετική συνάρτηση εντοπισμού στόχου όταν ο χρόνος είναι διακριτός. Τέλος, προχωράμε στην αναζήτηση στόχου σε συνεχή χώρο και χρόνο και παραθέτουμε ορισμένους περιορισμούς που προκύπτουν κατά την αναζήτηση τους σε πραγματικές συνθήκες.Τέλος, με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις μας, καταλήγουμε στο πόσο σημαντική είναι στην εποχή μας η αναζήτηση στόχων και η περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας κινούμενου στόχου, όσο η τεχνολογία εξελίσσεται και η ανάγκη εύρεσης καταλλήλων αλγορίθμων για τη σωστή λειτουργία των αυτοματοποιημένων συστημάτων άμυνας, έρευνας και διάσωσης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά