Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Βέλτιστος σχεδιασμός και ενεργειακή διαχείριση σε υβριδικά συστήματα Α.Π.Ε. -H2

Loukidou Elissavet

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/BDFE3E85-677A-4CC2-9F09-D411A3C7C90A
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελισσάβετ Λουκίδου, "Βέλτιστος σχεδιασμός και ενεργειακή διαχείριση σε υβριδικά συστήματα Α.Π.Ε. -H2", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97601
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία ενός αλγορίθμου λειτουργίας για το σχεδιασμό ενός συστήματος που στοχεύει στη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, εξασφαλίζοντας αυτονομία στο σύστημα. Η πλεονάζουσα ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας υδρογόνου (με ηλεκτρόλυση νερού) για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου στο τέλος κάθε χρόνου. Eξηγείται ο αλγόριθμος διαχείρισης της ενέργειας, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την κατάσταση φόρτισης (State Of Charge - SOC) της μπαταρίας ως μεταβλητή ελέγχου και καθορίζει τις συνθήκες λειτουργίας όλων των εξαρτημάτων του συστήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοσή τους. Τέλος, χρησιμοποιείται πακέτο βελτιστοποίησης στο Matlab, που στοχεύει στον προσδιορισμό των βέλτιστων μεγεθών των υποσυστημάτων (φωτοβολταϊκά, μπαταρίες και μονάδα ηλεκτρόλυσης) και με βάση τον αλγόριθμο αυτό και τα μετεωρολογικά δεδομένα για την περιοχή των Ανωγείων και την περιοχή του Ταυρωνίτη εξετάζονται διάφορα σενάρια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών συγκεκριμένων κοινοτήτων ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνονται και συγκεκριμένοι στόχοι παραγωγής Η2.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά