Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσομοίωση και έλεγχος αποθεμάτων σε βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων

Apostolakis Nikolaos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/3E5FD3CE-3023-431F-9EF3-DF5E4E7359A0
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Νικόλαος Αποστολάκης, "Προσομοίωση και έλεγχος αποθεμάτων σε βιομηχανία μεταποίησης τροφίμων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97603
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σε αυτή την εργασία προτείνεται μία πολιτική παραγωγής διαφορετικών προϊόντων -με περιορισμένο χρόνο ζωής- από γραμμή παραγωγής η οποία παράγει κατά παρτίδες. Τα έτοιμα προϊόντα μεταφέρονται στην αποθήκη του εργοστασίου και διατηρούνται εκεί σε κατάλληλες συνθήκες μέχρις ότου ζητηθούν και πωληθούν. Σκοπός της εργασίας είναι η προσομοίωση του συστήματος και η εύρεση της βέλτιστης πολιτικής παραγωγής κατά παρτίδες από μία οικογένεια πολιτικών που χαρακτηρίζονται από ορισμένες λειτουργικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα αναζητούνται το σημείο αναπαραγγελίας όπου εκδίδεται εντολή παραγωγής, η μέγιστη στάθμη αποθέματος οπότε σταματά η παραγωγή και το μέγεθος παρτίδας για κάθε προϊόν ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέσο μηνιαίο κόστος λειτουργίας του συστήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά