Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Η σημασία τουριστικής μαρίνας στην πόλη των Χανίων για την ανάπτυξη του τουρισμού

Mytilinaios Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/4FF0A072-1B98-4977-8822-04EEF45BA457
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Μυτιληναίος, "Η σημασία τουριστικής μαρίνας στην πόλη των Χανίων για την ανάπτυξη του τουρισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97607
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σημασία του τουρισμού ως βιομηχανίας που παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, προωθεί την οικονομική ανάπτυξη και δημιουργεί θετική εικόνα για τις χώρες αυξάνεται συνεχώς στις μέρες μας. Όσον αφορά την οικονομική απόδοση, ο τουρισμός σκαφών αναψυχής είναι το πιο κερδοφόρο τμήμα του θαλάσσιου τουρισμού. Η παρούσα εργασία μελετά τη δημιουργία τουριστικής μαρίνας στα Χανιά και την επίδραση αυτής στον τουρισμό των Χανίων. Σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της αξίας που θα προσδώσει μία τέτοια υλοποίηση. Το ερευνητικό πρόβλημα αυτό διερευνάται σε πρώτο χρόνο μέσω της ανάλυσης των υφιστάμενων στοιχείων του τουρισμού στην Ελλάδα, στην Κρήτη και στα Χανιά, στη συνέχεια αναλύοντας τις τουριστικές μαρίνες και το αποτύπωμα εφαρμογής αυτών στον τουρισμό και τέλος, η σύνδεση αυτών στο κεφάλαιο της συζήτησης θα μας οδηγήσει στα απαραίτητα συμπεράσματα. Η νησιωτική οικονομία της Ελλάδας απαιτεί μια ξεχωριστή προσέγγιση στην αναπτυξιακή παρέμβαση και τον εδαφικό σχεδιασμό. Η ασυνέχεια του χώρου, ο κατακερματισμός της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, η δυσανάλογη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές και τα επιπλέον βάρη για την επίτευξη ενός ελάχιστου επιπέδου ευημερίας και κοινωνικών υπηρεσιών, απαιτούν μια συγκεκριμένη προσέγγιση Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αλληλεπιδράσεων ξηράς-Θάλασσας. Συμπερασματικά, η δημιουργία μαρίνας στα Χανιά είναι υλοποιήσιμη και αξίζει να γίνει, χρειάζεται όμως: 1. Συνεργασία μεταξύ μαρίνων, 2. Σύνδεση ναυτικού και παράκτιου τουρισμού, 3. Συνένωση δημοσίων και ιδιωτικών συμφερόντων στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της μαρίνας, 4. Καταπολέμηση της εποχικότητας (στο βαθμό του εφικτού), 5. Συνέργειες μεταξύ της ανάπτυξης της μαρίνας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά