Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Επίλυση του ανοιχτού προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών

Kazantzis Antonios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E3295C1D-A816-4E94-8E75-E7B7D29B14DE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αντώνιος Καζαντζής, "Επίλυση του ανοιχτού προβλήματος δρομολόγησης οχημάτων με ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμου με χρήση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97631
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Διπλωματική Εργασία επιλύει μια παραλλαγή του Ανοιχτού Προβλήματος Δρομολόγησης Οχημάτων (Open Vehicle Routine Problem - OVRP), όπου στόχο έχει την Ελαχιστοποίηση της Κατανάλωσης Καυσίμου (Fuel Consumption). Σε αυτό το πρόβλημα η αποθήκη η οποία δεν έχει ιδιόκτητο στόλο οχημάτων, νοικιάζει οχήματα προκειμένου να παραδώσει τα προϊόντα στους πελάτες. Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων τα οχήματα δεν επιστρέφουν στην αποθήκη. Η αντικειμενική συνάρτηση του προβλήματος λαμβάνει υπόψη το φορτίο, την απόσταση και τον ρυθμό κατανάλωσης καυσίμου για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης καυσίμου σε κάθε διαδρομή. Για την επίλυση του προβλήματος θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος Βελτιστοποίησης Αποικίας Μυρμηγκιών (Ant Colony Optimization - ACO) που θα υλοποιηθεί στο περιβάλλον της Matlab. Για την περαιτέρω βελτίωση των λύσεων ο αλγόριθμος θα ενσωματώνει μία διαδικασία τοπικής αναζήτησης, βασισμένη σε γνωστούς τελεστές τοπικής αναζήτησης των προβλημάτων δρομολόγησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά