Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού με εφαρμογές στην Ναυτιλία

Andrianopoulos Panagiotis-Michail

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/93A48414-DDF0-4C19-B331-64242AA4E8CA
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Παναγιώτης-Μιχαήλ Ανδριανόπουλος, "Προληπτική συντήρηση εξοπλισμού με εφαρμογές στην Ναυτιλία ", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97683
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων (Digital Twin, DT) αξιοποιείται για την προληπτική συντήρηση εξοπλισμού, καθώς επίσης και πως η συγκεκριμένη μέθοδος βρίσκει εφαρμογή στον κλάδο της Ναυτιλίας. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη περιγραφή των κυρίαρχων προσεγγίσεων στην συντήρηση του εξοπλισμού και μία επισκόπηση των διαδικασιών συντήρησης που διέπουν την ναυτιλιακή βιομηχανία. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται η διαφοροποίηση της έννοιας προληπτικής συντήρησης σε περιοδική και προβλεπτική και διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας εστιάζει στην προβλεπτική. Παράλληλα, γίνεται αναφορά κύριων χαρακτηριστικών των πλοίων καθώς και των κύριων στοιχείων εξοπλισμού τους. Στην συνέχεια, περιγράφεται το ψηφιακό δίδυμο με έμφαση σε πέντε δομικά χαρακτηριστικά του και τις κύριες τεχνολογίες που τα υποστηρίζουν όπως αυτά παρουσιάζονται στην σύγχρονη βιβλιογραφία. Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση της μεθόδου της προβλεπτικής συντήρησης με την έννοια : «Πρόγνωση και Διαχείριση Υγείας» (Prognostics and Health Management), περιγράφοντας αναλυτικά την διαδικασία και αναδεικνύοντας τον τρόπο που ενσωματώνεται η τεχνολογία του DT. Εδώ, παρουσιάζονται και οι τρεις κύριες τεχνικές :ανάλυση κραδασμών, θερμογραφία, υπέρηχοι, που εφαρμόζονται από την συγκεκριμένη μέθοδο. Τέλος γίνεται αναφορά στην ενσωμάτωση της προβλεπτικής συντήρησης σε επιχειρησιακό επίπεδο με ενδεικτικές εφαρμογές σύγχρονων ναυτιλιακών πληροφοριακών συστημάτων .

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά