Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης οικολογικού μηχανοκίνητου αθλητισμού

Benekou Stavroula

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F1F1EBE6-261D-44A2-ABF6-875B383E50BE
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σταυρούλα Μπενέκου, "Ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης οικολογικού μηχανοκίνητου αθλητισμού", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97692
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το πρωταρχικό βήμα για κάθε επιχείρηση, νέα και μη, που επιθυμεί να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Αυτό απαιτεί ανάλυση της αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση και συγκεκριμένο πλάνο εφαρμογής. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στον κλάδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και εν συνεχεία μελετάται η επίτευξη του οράματός της, που είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πελατών για χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών στον οικολογικό τρόπο λειτουργίας των kart. Για την υλοποίηση της μελέτης, θα χρειαστεί να μελετηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και η δυναμική του κλάδου/αγοράς, να αναλυθούν τα δεδομένα, να ορισθεί η στρατηγική marketing που θα ακολουθήσουμε αλλά και οι τρόποι υλοποίησης, να μελετηθεί ο σχεδιασμός λειτουργίας και ανάπτυξης υπηρεσιών, να αναλυθεί ο υφιστάμενος και να επανασχεδιαστεί ο τομέας οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης με βάση ένα ασφαλές και έγκυρο χρηματοοικονομικό σχέδιο.Στα πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθούν έρευνες ανταγωνισμού και ικανοποίησης και θα αναλυθούν με χρήση πολυκριτήριων μεθόδων τα αποτελέσματά τους τα οποία και θα αξιοποιηθούν στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά