Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός αυξητικών μεγεθών σε παραμορφώσιμες κατασκευές με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων

Moustou Margarita

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/A3960413-CBF5-4855-B35C-47E766093E69
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαργαρίτα Μούστου, "Σχεδιασμός αυξητικών μεγεθών σε παραμορφώσιμες κατασκευές με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97695
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Όπως είναι φανερό, με την άνοδο τις τεχνολογίας αυξάνονται οι σχεδιαστικές απαιτήσεις σε συστήματα. Πλέον υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων με καλύτερο σχεδιασμό για να εξυπηρετούν βέλτιστα τον σκοπό τους. Ο βέλτιστος σχεδιασμός μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή της κατάλληλης δομής υλικού, καθώς και με τον κατάλληλο καταμερισμό μάζας. Ειδικότερα, η επιλογή της βασικής δομής αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις ιδιότητες ενός προϊόντος. Έχοντας τη καταλληλότερη επιλογή μπορεί να αυξηθεί η απόδοση της απορρόφησης κραδασμών σε δομικές κατασκευές (π.χ. δοκό ή πλάκα). Έτσι γίνεται η καταστολή των ταλαντώσεων, οι οποίες προκλήθηκαν από εξωτερικά αίτια όπως δονήσεις.Επίσης, είναι καίριας σημασίας πέρα από την επιλογή της δομής να γίνει και τοπική βελτιστοποίηση του σώματος. Με την απαραίτητη μελέτη της κατανομής των δυνάμεων που ασκούνται στα δομικά υλικά μπορούμε να χωρίσουμε το σώμα σε διακριτά σημεία και να ερευνήσουμε τι παραμορφώσεις τους ασκούνται. Οπότε έχουμε την δυνατότητα να ενισχύσουμε σημεία που υπόκεινται σε μεγάλες τάσεις καθώς και να αφαιρέσουμε υλικό από όπου είναι περιττό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια πιο ελαφριά κατασκευή, με πιο γρήγορο ρυθμό παραγωγής, χρησιμοποιώντας λιγότερη πρώτη ύλη.Στην παρούσα διπλωματική θα γίνει μελέτη αυτών των δυνατοτήτων. Θα αναλυθούν τα οφέλη της χρήσης αυξητικών μικροδομών καθώς και διάφορες εφαρμογές τους. Έπειτα θα μοντελοποιηθούν στον δισδιάστατο και τον τρισδιάστατο χώρο με τη χρήση του προγράμματος Inventor, ώστε να γίνει κατανοητή η δομή των αυξητικών επιθεμάτων. Στη συνέχεια, θα εφαρμοστεί τοπολογική βελτιστοποίηση των τεμαχίων για την αυξομείωση της κατανομής μάζας μέσω του προγράμματος nTopology. Τέλος στην δομή που μελετήσαμε και επεξεργαστήκαμε, θα προστεθεί για να πραγματοποιηθεί στατική ανάλυση σε δοκό, εφαρμόζοντας εμπορικό πρόγραμμα πεπερασμένων στοιχείων.Αφότου ολοκληρωθούν τα στάδια της επεξεργασίας των δομών, θα εξάγουμε συμπέρασμα για την βελτίωση των τρόπων παραγωγής δομικών υλικών. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση του τρόπου επίδρασης των τάσεων καθώς και η συμπερίληψη τους στον σχεδιασμό, έτσι ώστε να παράγουμε μία δομή με επαυξημένες ιδιότητες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά