Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση χαρτιού και γυαλιού σε μικρό ημιαστικό Δήμο με την χρήση του μοντέλου WARM

Vasilakis Alexandros

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FA0A58CB-21DF-4B8B-9EEE-F9B9C7FBD6DC
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αλέξανδρος Βασιλάκης, "Περιβαλλοντικές ωφέλειες από την εναλλακτική διαχείριση χαρτιού και γυαλιού σε μικρό ημιαστικό Δήμο με την χρήση του μοντέλου WARM", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97731
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιαστεί το μείζον ζήτημα μετάβασης προς την κυκλική οικονομία με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Για να μπορεί να επιτευχθεί το εν λόγω εγχείρημα θα λάβει χώρα η δημιουργία εναλλακτικών σεναρίων ανακύκλωσης, μέσω του μοντέλου warm, με χρήση του προγράμματος excel. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της εργασίας έχουν ληφθεί από αρχεία ημιαστικού δήμου για την χρονική περίοδο 2017 έως 2021. Τα αποτελέσματα θα βασίζονται στο συσχετισμό της εξοικονόμησης των ενεργειακών πόρων, με κύριες δαπάνες εκπομπών από τόνους αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής αντί να ανακυκλώνονται. Η κατασκευή των εναλλακτικών σεναρίων θα πραγματοποιηθεί με προβλέψεις ποσοστών ανακύκλωσης για τρία μελλοντικά έτη που θα καλύπτουν βάθος δεκαπενταετίας έτσι ώστε να προκύψουν πιο ακριβή αποτελέσματα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά