Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διαδικασία μορφοποίησης σωλήνων από ράβδους μεταλλεύματος με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων

Kandylas Vasileios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15A13711-553B-4D30-814A-FAD77456EC0B
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασίλειος Κανδύλας, "Διαδικασία μορφοποίησης σωλήνων από ράβδους μεταλλεύματος με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97774
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

H διαδικασία μορφοποίησης μετάλλων έχει εδραιωθεί ως μια από τις βασικότερες διαδικασίες τόσο στη βιομηχανία για την παραγωγή και τη χρήση εξαρτημάτων βαρέων μηχανημάτων όσο και στην παραγωγή μικρών εξαρτημάτων και συσκευών καθημερινής χρήσης. Ο λόγος ο οποίος την καθιστά τόσο βασική διαδικασία είναι ότι η ποικιλία των προϊόντων της έχουν χρήσεις που εκτείνονται από τη λειτουργία και την αναβάθμιση μηχανημάτων μίας παραγωγής έως και στους επεξεργαστές που χρησιμοποιούνται εντός των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διαδικασία αυτή έχει πολλές υποκατηγορίες που οι διαφορές τους κυμαίνονται από τον τρόπο που γίνεται η μορφοποίηση του μετάλλου έως και τη θερμοκρασία που λαμβάνει μέρος κατά τη μορφοποίηση ή και την έκταση της πραγματοποιούμενης παραμόρφωσης. Κύριος στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η προσομοίωση της διαδικασίας μορφοποίησης σωλήνων από ράβδους μεταλλεύματος, η οποία είναι μία διαδικασία ψυχρής έλασης. Η συγκεκριμένη διαδικασία δημιουργεί σωλήνες με τη μείωση της διατομής μίας ράβδου μεταλλεύματος μέσω μίας μήτρας χωρίς την αύξηση της θερμοκρασίας του. Η μελέτη της διαδικασίας αυτής σε περιβάλλον προσομοίωσης θα γίνει με τη χρήση πεπερασμένων στοιχείων και της θεωρίας της πλαστικότητας και θα μελετηθεί σε δύο στάδια, αρχικά σε περιβάλλον στατικής φορτίσεως και στη συνέχεια σε περιβάλλον ημι-στατικής φορτίσεως.Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση του τελικού προϊόντος της διαδικασίας και ταυτόχρονα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Επίσης θα είναι δυνατή η πρόβλεψη τυχόν αστοχιών που οφείλονται σε ρηγματώσεις , πτυχώσεις και λοιπές ατέλειες.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά