Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μηχανική μάθηση για κατασκευή μοντέλου που θα προβλέπει πρώιμα επερχόμενη σήψη σε νευροχειρουργικούς ασθενείς

Noikos Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/E5F4A228-8B59-4F65-BECC-1C96CD3C070C
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Νόϊκος, "Μηχανική μάθηση για κατασκευή μοντέλου που θα προβλέπει πρώιμα επερχόμενη σήψη σε νευροχειρουργικούς ασθενείς", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97800
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ως σήψη ορίζεται μια ``απειλητική για τη ζωή δυσλειτουργία οργάνου που προκαλείται από μια απορρυθμισμένη ανταπόκριση του ξενιστή στη λοίμωξη". Η πρόληψη της σήψης απαιτεί την έγκαιρη ανίχνευσή της, κάτι που αποτελεί μεγάλη πρόκληση για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Με τη μελέτη μας, επιχειρούμε να συμβάλουμε σε αυτή την προσπάθεια, λαμβάνοντας επεξεργασμένα, ανώνυμα δεδομένα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης με τη χρήση μηχανικής μάθησης, που θα προβλέπει μια επερχόμενη λοίμωξη πριν αυτή οδηγήσει σε σήψη. Αν και το μοντέλο αυτό αρχικά λαμβάνει υπόψιν, μεταξύ άλλων, ιατρικές μετρήσεις 5 διαδοχικών ημερών, στο τέλος της μελέτης μας εξετάζουμε την προβλεπτική ικανότητα του μοντέλου, με ένα πιο περιορισμένο εύρος ημερών. Καταλήγουμε μάλιστα να προβλέπουμε με βάση τις ιατρικές μετρήσεις μιας μόνο ημέρας, τέσσερις ημέρες πριν από τη μόλυνση, λαμβάνοντας ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η σημασία αυτού του εγχειρήματος είναι μεγάλη, καθώς η επίτευξή του, θα δώσει πολύτιμο χρόνο στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να κατασευάσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης της λοίμωξης, πριν αυτή προκαλέσει σήψη. Αυτό το χρονικό διάστημα θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστικό για τη ζωή του ασθενούς, δεδομένου ότι η σήψη είναι ένας από τους συχνότερους λόγους εισαγωγής σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και η πρωταρχική αιτία θανάτου μέσα στη ΜΕΘ. Η εφαρμογή data cleaning και feature selection μας βοήθησαν να τροφοδοτήσουμε το καλύτερο δυνατό σύνολο δεδομένων στο μοντέλο μας, μεγιστοποιώντας την ικανότητα πρόβλεψής του για αυτό το πρόβλημα δυαδικής ταξινόμησης. Επιπλέον, βάσει των χαρακτηριστικών που φάνηκαν να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στην εκάστοτε πρόβλεψη του μοντέλου μας, θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη σχέση μεταξύ ορισμένων κλινικών χαρακτηριστικών ή μετρήσεων και της εμφάνισης σήψης, οδηγώντας σε μια βελτιωμένη κατανόηση αυτής της ετερογενούς δυσλειτουργίας. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν αποτελεσματική απόδοση της ταξινόμησης, γεγονός που υποδεικνύει πολλά υποσχόμενη ικανότητα πρόβλεψης, με τη χρήση διαφόρων μοντέλων μηχανικής μάθησης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά