Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Σχεδιασμός και κατασκευή έντροχου ρομποτικού εκπαιδευτικού οχήματος

Grendas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/230847CE-7948-4A43-8C50-0A37E01F6165
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γρένδας, "Σχεδιασμός και κατασκευή έντροχου ρομποτικού εκπαιδευτικού οχήματος", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97936
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η συνεχώς αυξανόμενη εισαγωγή ρομποτικών διατάξεων και διατάξεων STEM, στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει δημιουργήσει την ανάγκη ανάπτυξης εύχρηστων διατάξεων με χαμηλό κόστος και αυξημένες δυνατότητες, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πλατφόρμες πειραματισμού. Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι η ανάπτυξη μιας έντροχης ρομποτικής πλατφόρμας, με χρήση ανοικτών εργαλείων και με μια προσέγγιση που βασίζεται στη τρισδιάστατη σχεδίαση και γρήγορη πρωτοτυποποίηση κατά τη φάση της ανάπτυξης και του σχεδιασμού. Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε έρευνα της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τις υπάρχουσες εμπορικά διαθέσιμες πλατφόρμες και τις σχετικές τεχνολογίες. Με βάση την πληροφορία που συλλέχθηκε, αναπτύχθηκε ένα ρομποτικό όχημα διαφορικής οδήγησης. Η συγκεκριμένη ρομποτική κατασκευή είχε ώς στόχο το μικρότερο δυνατό μέγεθος της συσκευής, το δυνατότερο χαμηλό κόστος της, καθώς επίσης και η δομοστοιχειωτή (modular) κατασκευή του.Επίσης, βασικό απαιτούμενο της εργασίας αποτελεί η εγκατάσταση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα ROS 2 για τον έλεγχο και τη λειτουργία της συσκευής. Η συσκευή αυτή θα χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία ρομποτικής στους φοιτητές του εργαστηρίου Ρομποτικής και Ευφυών Συστημάτων, της σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά