Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση μοντέλου διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Χανίων

Striligka Dimitra

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/9ED167A0-6E51-46BB-8342-79A293EAAF5C
Έτος 2023
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δήμητρα Στριλιγκά, "Αξιολόγηση μοντέλου διοίκηση της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Χανίων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.97977
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του μοντέλου Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.). Αρχικά, γίνεται μια έρευνα για την αναζήτηση έντυπης (Ελληνικής και Ξενόγλωσσης) αλλά και ηλεκτρονικής μορφής (Ηλεκτρονικό διαδίκτυο) υλικού που διέπει την Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων, τις οργανωτικές δομές του 20ου αιώνα και τις αρχές της αποτελεσματικής οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Επίσης καταγράφονται τα μοντέλα διοίκησης που διέπουν τις επιχειρήσεις αλλά και τα στιλ ηγεσία. Στην συνέχεια, καταγράφεται το Νομικό καθεστώς ίδρυσης της Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και γενικότερα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων. Θα παρουσιαστεί το οργανόγραμμα, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με βάση τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και το μοντέλο Διοίκησης που εφαρμόζεται στην Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Ακολούθως, γίνεται καταγραφή των οικονομικών στοιχείων (προϋπολογισμοί και ισολογισμοί) και σύγκριση των χρηματοοικονομικών δεικτών των Ισολογισμών της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων, της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου και της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου. Θα καταγραφούν τα έργα που έχουν κατασκευασθεί, εκείνα που είναι υπό κατασκευή και όσα είναι υπό δημοπράτηση, τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα Προγράμματα ή κατασκευάζονται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Έπειτα θα αναγραφούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.. Η επίτευξη του στόχος της αξιολόγησης του Μοντέλου Διοίκησης της παραπάνω επιχείρησης θα υλοποιηθεί μέσω ποσοτικής έρευνας με την μορφή ερωτηματολογίου, το οποίο θα συμπληρωθεί από τα στελέχη και τους εργαζομένους της επιχείρησης. Εν συνεχεία, τα ερευνητικά δεδομένα θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν στατιστικά μέσω του στατιστικού λογισμικού προγράμματος SPSS. Τα αποτελέσματα θα δείξουν ό,τι οι προσδοκίες του ερευνητικού δείγματος για την αξιολόγηση των Δημοτικών Επιχειρήσεων δεν ανταποκρίνονται στην επικρατούσα πραγματικότητα. Επίσης, καλύπτεται σε μέτριο βαθμό από το ερευνητικό δείγμα η αξιολόγηση του μοντέλου διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Τέλος θα καταγραφούν τα σημαντικότερα συμπεράσματα που θα διεξαχθούν από την αξιολόγηση του Μοντέλου Διοίκησης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ..

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά