Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Προσεγγιστική ανάλυση γραμμών παραγωγής με διάσπαση σε τμήματα τριών μηχανών με εκθετικούς χρόνους παραγωγής

Pappa Anastasia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/2A361201-8CDC-4E47-9A4C-631407846731
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αναστασία Παππά, "Προσεγγιστική ανάλυση γραμμών παραγωγής με διάσπαση σε τμήματα τριών μηχανών με εκθετικούς χρόνους παραγωγής", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98179
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας προσεγγιστικής μεθόδου εκτίμησης της παραγωγικότητας και άλλων μέτρων απόδοσης για γραμμές παραγωγής με n μηχανές και n-1 ενδιάμεσες αποθήκες με πεπερασμένες χωρητικότητες. Για λόγους αναλυτικής ευκολίας γίνεται η υπόθεση ότι οι χρόνοι παραγωγής σε κάθε μηχανή έχουν εκθετική κατανομή. Η μέθοδος βασίζεται στη διάσπαση (decomposition) της γραμμής τμήματα τριών μηχανών με δύο ενδιάμεσες αποθήκες. Για μία γραμμή n μηχανών, τέτοια τμήματα είναι: 1|2|3, 2|3|4, ..., n-2|n-1|n. Κάθε τμήμα περιγράφεται ως αλυσίδα Markov και αναλύεται ξεχωριστά από τα άλλα. Η "επανασύνδεση" των τμημάτων στην αρχική γραμμή γίνεται με μαθηματικούς τύπους που περιγράφουν την αρχή διατήρησης της ύλης. Η μέθοδος υλοποιείται σε περιβάλλον Matlab. Η ακρίβεια και οι υπολογιστικές απαιτήσεις της μεθόδου συγκρίνονται με εκείνες ενός μοντέλου προσομοίωσης το οποίο αναπτύσσεται με το λογισμικό Simio.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά