Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Georgioudaki Georgia

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/DDCAD1E3-96B5-499A-8DB0-1D173DCA5252
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεωργία Γεωργιουδάκη, "Μέτρηση ικανοποίησης χρηστών από μέσα κοινωνικής δικτύωσης", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98693
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η Παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει ως στόχο τη Μέτρηση Ικανοποίησης Χρηστών μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με ιδιαίτερη έμφαση στο Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ανάλυση βασικών θεωρητικών εννοιών σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο δεύτερο μέρος γίνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη από 212 άτομα στην Ελλάδα, εξοικειωμένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το χρονικό διάστημα 11/2021 έως 4/2022.Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε σύμφωνα με την πολυκριτήρια ανάλυση ικανοποίησης Musa+ και η επεξεργασία των δημογραφικών αποτελεσμάτων έγινε μέσω excel, ενώ η μέτρηση ικανοποίησης για κάθε μέσο ξεχωριστά συνδιαστικά με τα πέντε κριτήρια που ορίστηκαν , πραγματοποιήθηκε με τη Musa+ .Για την καλύτερη σύγκριση ανάμεσα στα αναφερόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρειάστηκε η μέτρηση ολικής ικανοποίησης για το κάθε μέσο ξεχωριστά. Τα συμπεράσματα μέσω των ανάλογων διαγραμμάτων δράσης, βελτίωσης, βάρη κριτηρίων παρουσιάζουν ποια κριτήρια θεωρούν οι χρήστες σημαντικά για κάθε μέσο, ποια χρειάζονται βελτίωση και για ποια είναι ικανοποιημένοι.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά