Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία

Sigalas Konstantinos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/8C948A5F-F85B-445D-A39A-60C5C80C16D5
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Κωνσταντίνος Σιγάλας, "Συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98774
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση του τρόπου κατασκευής και λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της χρήσης τους στα εμπορικά πλοία. Αποτελεί λοιπόν μία διερεύνηση των αρχών και των μεθόδων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με ανάλυση αρχικώς της κατασκευής και λειτουργίας μιας ηλεκτρογεννήτριας, συμβατικά, είτε μέσω μιας κινητήριας μηχανής ΜΕΚ (Μηχανής Εσωτερικής Καύσης), είτε μέσω εγκατάστασης και λειτουργίας ατμοστροβίλου, και εν συνεχεία μέσω εναλλακτικών μορφών ενέργειας.Αρχικά, γίνεται μία γενική περιγραφή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα εμπορικά πλοία και μία ιστορική αναφορά των πρώτων συστημάτων τα οποία εγκαταστάθηκαν σε αυτά. Στην συνέχεια, αναλύονται τα συστήματα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και των χαρακτηριστικών τους, των μηχανών με τις οποίες γίνεται η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, και των ηλεκτρογεννητριών των πλοίων με αναφορά στα επιμέρους μέρη και κατηγορίες τους. Ακολούθως, περιγράφεται η λειτουργία των συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι διάφορες εφαρμογές - χρήση τους, στην εμπορική ναυτιλία.Τέλος, στην εργασία δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί η αναφορά στις εναλλακτικές μορφές και συστήματα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως σε συστήματα με αιολική, κυματική, ενέργεια καθώς και φωτοβολταϊκά και υβριδικά συστήματα για τα οποία γίνεται σημαντική μελέτη κατά τελευταία χρόνια.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά