Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων αλκαλικής ηλεκτρόλυσης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου

Chronis Sotirios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/29953925-2957-45F2-92E7-28791573A033
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Σωτήριος Χρόνης, "Ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων αλκαλικής ηλεκτρόλυσης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98844
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η σύγχρονη κατάσταση όσον αφορά την ενεργειακή κρίση με τις υψηλές τιμές στην ενέργεια, τις αυξανόμενες απαιτήσεις του πληθυσμού στο τομέα των καυσίμων, τη δυσχέρεια της αποθήκευσης και διαχείριση της ενέργειας όταν αυτή βρίσκεται σε περίσσεια, αποτελούν προβλήματα μείζονος σημασίας προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση το υδρογόνο δύναται να αποτελέσει το ενεργειακό φορέα του μέλλοντος, καθώς αποτελεί ένα καθαρό καύσιμο το οποίο μπορεί να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (πράσινο υδρογόνο), να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί όταν τα ενεργειακά αποθέματα άλλων καυσίμων είναι περιορισμένα. Μέχρι στιγμής το υδρογόνο στο μεγαλύτερο ποσοστό του παράγεται με την μέθοδο της αναμόρφωσης υδρογονανθράκων με ατμό, η οποία ωστόσο συνοδεύεται από έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Από την άλλη πλευρά η μέθοδος της αλκαλικής ηλεκτρόλυσης αποτελεί μια καθαρή μορφή παραγωγής υδρογόνου, η οποία ωστόσο απαιτεί μεγάλα ποσά ενέργειας. Επιπλέον, η χρήση ηλεκτροδίων βασισμένα κυρίως στα σπάνια και ακριβά ευγενή μέταλλα αποτελεί επιπλέον αποτρεπτικό παράγοντα προς την κατεύθυνση της πρακτικής εφαρμογής.Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αρχικά να καταγράψει σε βιβλιογραφικό επίπεδο τις σύγχρονες τάσεις έρευνας στο τομέα της ανάπτυξης καινοτόμων νανοδομημένων ηλεκτροκαταλυτικών υλικών αλκαλικής ηλεκτρόλυσης του νερού προς παραγωγή υδρογόνου. Ειδικότερα, θα διερευνηθεί η επίδραση της σύστασης, της μεθόδου σύνθεσης και της προ κατεργασίας στις φυσικοχημικές ιδιότητες και στην ηλεκτροχημική συμπεριφορά των ηλεκτροδίων. Σε πειραματικό επίπεδο θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη νανοδομημένων ηλεκτροδίων για χρήση αυτών σε διατάξει αλκαλικά διαλύματα με στόχο της βελτιστοποίηση της απόδοσης. Θα διερευνηθούν παράμετροι που αφορούν στη επίδραση της μεθόδου σύνθεσης, στη χρήση μονό- ή πολύ-μεταλλικών ηλεκτροδίων καθώς και της προ κατεργασίας στα δομικά-μορφολογικά χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση στην ηλεκτροχημική απόδοση της διεργασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά