Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Διερεύνηση της επιρροής της θεωρίας καμπυλών μάθησης στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας

Plakas Aristotelis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CCC7D0EF-2095-4652-B7E4-0CD225FCCDAB
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αριστοτέλης Πλάκας, "Διερεύνηση της επιρροής της θεωρίας καμπυλών μάθησης στη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98923
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη διερεύνηση του ρόλου των καμπυλών μάθησης στη βελτιστοποίηση της απόδοσης και παραγωγικότητας κατασκευαστικών δραστηριοτήτων. Η θεωρία των καμπυλών μάθησης χρησιμοποιείται ευρέως στον βιομηχανικό τομέα καθώς παρέχει λύσεις σε απαιτητικές και χρονοβόρες εργασίες, όπως είναι η δημιουργία χρονοδιαγραμμάτων, η βελτιστοποίηση του κόστους, η μείωση των χρόνων παραγωγής, και η εκτίμηση μελλοντικών αποδόσεων.Για την υλοποίηση της μελέτης, επιλέγονται πέντε μοντέλα καμπύλης μάθησης για ανάλυση, ενώ η ερευνητική μεθοδολογία της εργασίας περιλαμβάνει την εξέταση των μοντέλων χρησιμοποιώντας δεδομένα μονάδας και δεδομένα αθροιστικού μέσου όρου. Τα μοντέλα που εξετάζονται περιλαμβάνουν το ευθύγραμμο μοντέλο ή μοντέλο του Wright, το μοντέλο Stanford ‘B’, το κυβικό μοντέλο, το βαθμωτό ή τμηματικό μοντέλο και το εκθετικό μοντέλο. Η ανάλυση επικεντρώνεται στην ικανότητα των μοντέλων να προσαρμόζονται στα ιστορικά δεδομένα ολοκληρωμένων εργασιών και στη δυνατότητα τους να προβλέπουν μελλοντικές αποδόσεις. Η εφαρμογή των παραπάνω μοντέλων σε παραγωγική διαδικασία που σχετίζεται με αμυντικά συστήματα αποκάλυψε τα εξής ευρήματα. Όσο αφορά την ικανότητα των μοντέλων να προσαρμόζονται σε ιστορικά δεδομένα, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως το κυβικό μοντέλο είναι πιο ακριβές κατά τη χρήση και των δυο τεχνικών απεικόνισης δεδομένων. Στη περίπτωση εξέτασης της ικανότητας των μοντέλων να προβλέπουν μελλοντικές συμπεριφορές, το τμηματικό μοντέλο ξεχώρισε με τη χρήση δεδομένων μονάδας, ενώ το ευθύγραμμο μοντέλο παρουσίασε τη καλύτερη επίδοση χρησιμοποιώντας δεδομένα αθροιστικού μέσου όρου. Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της χρησιμότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της θεωρίας καμπυλών μάθησης σε μια κατασκευαστική διεργασία, ενώ παράλληλα επισημαίνει τη σημασία της επιλογής του βέλτιστου μοντέλου για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά