Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Vagionakis Dimitrios-Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/52D9FCCE-DB59-412F-A51C-DCCA24E22EBA
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Στυλιανός Βαγιωνάκης, "Αξιολόγηση εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.98973
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η μέθοδος MUSA, (Multicritera Satisfaction Analysis) είναι μια πολυκριτήρια μέθοδος για τη μέτρηση και ανάλυση της ικανοποίησης των πελατών. Ανήκει στην κατηγορία των αναλυτικών-συνθετικών προσεγγίσεων και έχει ως στόχο την εκτίμηση ενός συλλογικού μοντέλου προτιμήσεων πελατών με βάση δεδομένα που έχουν συλλεγεί από έρευνες ικανοποίησης. Είναι μια αποτελεσματική μέθοδος μέτρησης και ανάλυσης της ικανοποίησης πελατών, η οποία χρησιμοποιείται συνεχώς, στο πεδίο της ανάλυσης της ικανοποίησης (satisfaction analysis). Γενικότερα, η MUSA, είναι μια μέθοδος ανάλυσης προτιμήσεων, ηοποία μέσω της ποιοτικής (μη μονότονης) παλινδρόμησης (ordinal regression), αποσκοπεί στην εύρεση μιας συλλογικής συνάρτησης αξιών (ή χρησιμότητας).Ένας από τους βασικότερους άξονες της εύρυθμης λειτουργίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, είναι η αποτίμηση και η διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτή επιτυγχάνεται, μέσω συστηματικών διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης σε όλα ταακαδημαϊκά επίπεδα. Βασικό εργαλείο και σημείο έναρξης των περισσοτέρων διαδικασιών αυτών, είναι η συλλογή δεδομένων (ποιοτικών και ποσοτικών), τόσο από το διδακτικό προσωπικό, όσο και από την φοιτητική κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, η αξιολόγηση από τους φοιτητές επιτυγχάνεται με την συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένων ερωτηματολογίων. Προκειμένου να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα, από τα δεδομένα αυτά, θα γίνει η προσαρμογή και εφαρμογή της μεθόδου MUSA, και πιο συγκεκριμένα της παραλλαγής της MUSA+, στις ανάγκες της προβληματικής αυτής.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά