Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια

Karvela Vasiliki

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CD4450F4-F238-4BD2-83A1-BE23F82B7F82
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Βασιλική Καρβελά, "Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99023
Εμφανίζεται στις Συλλογές
Συσχετίσεις με Άλλα Τεκμήρια

Περίληψη

Η διατριβή «Αξιολόγηση και επιλογή προμηθευτών με περιβαλλοντικά κριτήρια» της Καρβελά Βασιλική στο Πολυτεχνείο Κρήτης εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μοντέλου για την αξιολόγηση και την επιλογή προμηθευτών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια. Τονίζει την αυξανόμενη σημασία της διαχείρισης της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω περιβαλλοντικών ανησυχιών και ρυθμιστικών πιέσεων. Η μεθοδολογία περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα κριτήρια επιλογής προμηθευτών, με έμφαση στα πράσινα κριτήρια και την εφαρμογή μεθόδων λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων. Η μελέτη υπογραμμίζει τα οφέλη από την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών παραμέτρων στην επιλογή προμηθευτών, όπως η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η επίτευξη στόχων βιωσιμότητας, ενώ αναγνωρίζονται επίσης προκλήσεις όπως η αντίσταση των προμηθευτών και η πολυπλοκότητα της συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων. Το συμπέρασμα υπογραμμίζει την ανάγκη για τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν πράσινες πρακτικές στην επιλογή προμηθευτών για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά