Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Υβριδικός αλγόριθμος νυχτερίδας για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων

Oikonomakis Aias-Efraim

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/CA69F793-1B12-45E8-A902-95556E50572A
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αίας-Εφραίμ Οικονομάκης, "Υβριδικός αλγόριθμος νυχτερίδας για προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99118
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Το πρόβλημα της δρομολόγησης οχημάτων υπάγεται στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρωταρχικός στόχος των προβλημάτων αυτής της κατηγορίας είναι η εύρεση της βέλτιστης διαδρομής ενός στόλου οχημάτων ξεκινώντας από μια κεντρική αποθήκη, με σκοπό την εξυπηρέτηση μιας ομάδας πελατών με συγκεκριμένη ζήτηση, ελαχιστοποιώντας το κόστος διαδρομής. Τα προβλήματα δρομολόγησης ποικίλουν σε σχέση με διάφορες παραμέτρους και περιορισμούς (π.χ ζήτηση, χρονικά περιθώρια, χωρητικότητα οχημάτων). Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία θα γίνει χρήση του αλγορίθμου της νυχτερίδας για την επίλυση ορισμένων βασικών προβλημάτων δρομολόγησης. Ο Bat Algorithm (BA) υπάγεται στην κατηγορία των μεθευρετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον Xin-She Yang το 2010. Ο αλγόριθμος προήλθε από την προσεκτική παρατήρηση του τρόπου αναζήτησης τροφής από το σμήνος ενός είδους νυκτερίδων, με χρήση της ιδιότητας ηχοεντοπισμού που διαθέτουν. Κάθε νυχτερίδα προσανατολίζεται και βρίσκει την τροφή της εκπέμποντας υψηλής συχνότητας ηχητικά κύματα, τα οποία αντανακλούν πάνω σε αντικείμενα και υποψήφια θηράματα. Ο πρωτότυπος αλγόριθμος επινοήθηκε για την επίλυση προβλημάτων συνεχών μεταβλητών, όμως στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί μια υβριδοποιημένη παραλλαγή για διακριτές μεταβλητές. Η υλοποίηση του αλγόριθμου θα επιτευχθεί με τη χρήση γλώσσας προγραμματισμού Python έκδοσης 3.10 και στη συνέχεια θα αναλυθούν και θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα κάθε προβλήματος.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά