Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάπτυξη πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων

Gritsas Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F9503EE1-13BE-4799-9B49-AD4AB24D0FC7
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Γρίτσας, "Ανάπτυξη πρότυπου πληροφοριακού συστήματος για την εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99124
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της διπλωματικής αυτής είναι αρχικά η ανασκόπηση των υπαρχόντων εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι τεχνικοί ασφαλείας και οι επιθεωρητές εργασίας για την εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθεί ένα πρότυπο πληροφοριακό σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί ο τεχνικός ασφαλείας προκειμένου να συλλέγει στοιχεία για τους επαγγελματικούς κινδύνους, να διακινεί οπτικό υλικό για τους κινδύνους αυτούς σε μια κεντρική βάση δεδομένων, να προβαίνει σε εκτίμηση της επικινδυνότητας των χώρων εργασίας και να προσδιορίζει μέτρα ασφαλείας για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των κινδύνων. Επίσης, με βάση τις καταχωρήσεις του χρήστη για την πιθανότητα εκδήλωσης και την κρισιμότητα των επιπτώσεων, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης μέρους της διαδικασίας της εκτίμησης επικινδυνότητας. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό και την εκτίμηση των επικίνδυνων καταστάσεων τόσο για τους τεχνικούς ασφαλείας όσο και για τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος, θα εξεταστούν επίσης πληροφοριακά συστήματα που θα συγκεντρώνουν τα δεδομένα και τις εκτιμήσεις των τεχνικών ασφαλείας και θα επεξεργάζονται περαιτέρω από ένα κεντρικό σύστημα για τον καθορισμό ενός συνόλου «δεικτών ασφαλείας» το οποίο θα είναι διαθέσιμο για τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά