Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση και αξιολόγηση υπηρεσιών οινοτουρισμού: Η περίπτωση επισκέψεων σε τοπικό οινοποιείο

Chlorakis Georgios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/157E24BB-E905-49A9-92DC-C285F275943C
Έτος 2024
Τύπος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Γεώργιος Χλωράκης, "Ανάλυση και αξιολόγηση υπηρεσιών οινοτουρισμού: Η περίπτωση επισκέψεων σε τοπικό οινοποιείο", Μεταπτυχιακή Διατριβή, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99134
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Ο οινοτουρισμός τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις αναδυόμενες μορφές τουρισμού που προσελκύει ολοένα και περισσότερους τουρίστες ενώ ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτόν. `Ο οινοτουρισμός συνδέει τις δραστηριότητες της καλλιέργειας των αμπελιών, παραγωγής οίνου καθώς και τις τουριστικές δραστηριότητες σε ένα μίγμα που καλύπτει τις ανάγκες των οινοτουριστών για ψυχαγωγία, εκπαίδευση αλλά και γνώση.Οι δυνατότητες επίσκεψης και ξενάγησης σε οινοποιεία αποτελεί ένα βασικό κομμάτι του οινοτουρισμού, ο οποίος είναι μια δημοφιλής μορφή εναλλακτικού τουρισμού που δίνει σημαντική προστιθέμενη αξία στον τουριστικό κλάδο. Αποφέρει εισόδημα στις επιχειρήσεις του κλάδου και ταυτόχρονα αποτελεί ένα μέσο προώθησης των παραγόμενων οίνων αυξάνοντας την δημοτικότητά τους καθώς και τις πωλήσεις τους.Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα εξεταστεί και θα γίνει ανάλυση της υπηρεσίας που αφορά την οργανωμένη επίσκεψη σε ένα τοπικό οινοποιείο. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας, ενώ η ανάλυσή της θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του μοντέλου SERVQUAL. Επίσης, θα παρουσιαστεί θα παρουσιαστεί ο τρόπος διαχείριση της υπηρεσίας που προσφέρει το οινοποιείο και θα γίνει η αξιολόγησή της με χρήση ενός εξειδικευμένου ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν την εκτίμηση της διαφοράς (χασμάτων) ανάμεσα στις αντιλαμβανόμενες και τις προσδοκώμενες υπηρεσίες με βάση τις απόψεις των πελατών.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά