Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Εφαρμογή του προβλεπτικού ελέγχου σε προβλήματα ανάρτησης οχήματος και λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR

Evangelatou Angeliki-Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/F7536E94-13AC-4CF4-AF60-B66B1DB7692E
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Αγγελική-Μαρία Ευαγγελάτου, "Εφαρμογή του προβλεπτικού ελέγχου σε προβλήματα ανάρτησης οχήματος και λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99140
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η εισαγωγή στην έννοια του Προβλεπτικού Ελέγχου βάσει μοντέλου διεργασίας. Πρόκειται για ένα είδος προηγμένου ελέγχου, που στοχεύει στην εύρεση της βέλτιστης αλληλουχίας μελλοντικών δράσεων ελέγχου, βασιζόμενο στην προσομοίωση της συμπεριφοράς του συστήματος και στα πραγματικά δεδομένα της διεργασίας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της θεωρίας του, όπως η στρατηγική που ακολουθείται, το πρόβλημα βελτιστοποίησης που επιλύεται και οι σχεδιαστικοί παράμετροι ενός προβλεπτικού ελεγκτή. Έπειτα, παρατίθενται δυο παραδείγματα εφαρμογής του σε περιβάλλον Matlab (προσομοιώσεις), καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση και αξιολόγηση τους. Το πρώτο παράδειγμα αφορά το μοντέλο λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR, ενώ το δεύτερο αφορά το μοντέλο ανάρτησης οχήματος. Οι προσομοιώσεις που περιγράφονται παρακάτω δείχνουν τη συμπεριφορά των δύο συστημάτων με αλλαγές διάφορων παραμέτρων όπως τον ορίζοντα του ελεγκτή, τους περιορισμούς, τα βάρη του ελεγκτή και τις διαταραχές. Με αυτό τον τρόπο, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση της απόδοση του ελεγκτή και η γρήγορη και αποτελεσματική εξάλειψη των διαταραχών. Συγκεκριμένα για την πρώτη εφαρμογή εφαρμόζεται ένας περιορισμός και η επιθυμητή τιμή της θερμοκρασίας ψυκτικού, δηλαδή η να έχει περιορισμένο εύρος βαθμών Kelvin σε σχέση με την ονομαστική του τιμή και περιορισμένο ρυθμό μεταβολής βαθμών Kelvin ανά δευτερόλεπτο. Επίσης η διαταραχή που εφαρμόζεται σε αυτή την εφαρμογή είναι η αύξηση της συγκέντρωσης τροφοδοσίας, την οποία εξαλείφει αρκετά γρήγορα. Για την δεύτερη εφαρμογή εφαρμόζεται η επιθυμητή τιμή της διαφοράς θέση της μάζας με ανάρτηση και της θέση της μάζας χωρίς ανάρτηση, δηλαδή αυτή η διαφορά να διατηρείται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Επίσης η διαταραχή που εφαρμόζεται σε αυτή την εφαρμογή είναι η αύξηση της ανωμαλίας της επιφάνειας του οδοστρώματος, την οποία εξαλείφει αρκετά γρήγορα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά