Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ανάλυση εργασιακής αφοσίωσης με χρήση Λογιστικής Παλινδρόμησης και fsQCA

Piagkou Maria

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/15D30118-3257-4BC9-9D4F-12A4B5E5C939
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Μαρία Πιάγκου, "Ανάλυση εργασιακής αφοσίωσης με χρήση Λογιστικής Παλινδρόμησης και fsQCA", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99156
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάλυση της επίδρασης μιας ομάδας κριτηρίων στην εργασιακή αφοσίωση (employee loyalty), μέσω της χρήσης ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης και ασαφών συνόλων (fs/QCA) και λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression). Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων και της άλγεβρας Boole για να εντοπίσει, αν ορισμένοι παράγοντες, ή συνδυασμοί αυτών, είναι παρόντες ή απόντες, όταν ένα εξεταζόμενο φαινόμενο συμβαίνει ή όχι. Με άλλα λόγια, εντοπίζει τις αιτιώδεις συνθήκες ή συνδυασμούς αυτών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλό αποτέλεσμα και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία του αποτελέσματος. Παράλληλα στην εργασία γίνεται χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, όταν η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε είναι δυαδική. Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμη για προβλέψεις που αφορούν την αναγνώριση πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση ή μη, της εν λόγω μεταβλητής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μελετάμε την μεταβλητή της εργασιακής αφοσίωσης-employee loyalty (την παραμονή ή όχι στην εργασία) και την σημαντικότητα των κριτηρίων σχετικά με αυτή. Ο στόχος είναι να προκύψουν λογικά αποτελέσματα που να αντικατοπτρίζουν αποτελεσματικά την εργασιακή αφοσίωση και τα κριτήρια που την επηρεάζουν. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από την ιστοσελίδα Kununu, και η έρευνα επικεντρώνεται στις κριτικές των υπαλλήλων σχετικά με την εργασιακή εμπειρία από μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά