Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογή αυτών σε τμήμα υδραυλικού δικτύου με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών αστοχιών

Goumenakis Eleftherios

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/FB16BD10-C8F3-432E-B700-99AB7C19725E
Έτος 2023
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ελευθέριος Γουμενάκης, "Ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογή αυτών σε τμήμα υδραυλικού δικτύου με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών αστοχιών", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2023 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99159
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μας φέρει όλους πιο κοντά με την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων και με τους  κλάδους στους οποίους τα ΨΔ είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα συναντάμε σήμερα.    Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα από τομείς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΨΔ και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του και τα οφέλη που έχει ο εκάστοτε χρήστης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των ΨΔ στον κατασκευαστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών σε έργα υποδομών .Κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι το φράγμα του Αποσελέμη στο Ηράκλειο το οποίο έχει ενσωματώσει αυτή την νέα και γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία με σκοπό την αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία του.Με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των μηχανικών του φράγματος και του καθ. Σταυρουλάκη καθώς και εκμεταλλευόμενοι δεδομένα που έχουν προκύψει από παλαιότερη πτυχιακή εργασία της δεσποινίς Μπόβολου, δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις στο σημείο που επιλέχθηκε να γίνει η μελέτη. Στη συνέχεια με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος , λογισμικό simscale , δημιουργήθηκε ένα εικονικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως το πραγματικό υδραυλικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τις πιέσεις που δέχεται το συγκεκριμένο τμήμα αγωγού και επομένως εμβαθύναμε στα σημεία τα οποία δέχονται την μεγαλύτερη καταπόνηση και είναι τα πλέον επικίνδυνα να εμφανίσουν αστοχίες μελλοντικά. Επικεντρώνοντας στο πλέον επικίνδυνο τμήμα με χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων έγινει πρόβλεψη κόπωσης υλικού με βάση την πραγματική χρήση. Επομένως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης προληπτικής συντήρησης και έγκαιρης επιδιόρθωσης των συγκεκριμένων σημείων στο τμήμα αυτό του αγωγού πριν εμφανιστεί κάποια βλάβη η οποία θα επηρεάσει τους καταναλωτές κατάντη του δικτύου.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά