Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Ψηφιακά δίδυμα σε έργα υποδομών, υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και πρότυπα ISO

Goumenakis Ioannis

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/C68A3B43-FA52-487A-88EB-1891F78A8B98
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Ιωάννης Γουμενάκης, "Ψηφιακά δίδυμα σε έργα υποδομών, υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο και πρότυπα ISO", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99160
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μας φέρει όλους πιο κοντά με την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων και με τους κλάδους στους οποίους τα ΨΔ είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα συναντάμε σήμερα. Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα από τομείς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΨΔ και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του και τα οφέλη που έχει ο εκάστοτε χρήστης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των ΨΔ στον κατασκευαστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών σε έργα υποδομών κάνοντας και μία σύντομη αναφορά στο φράγμα του Αποσελέμη στο Ηράκλειο το οποίο έχει ενσωματώσει αυτή την νέα και γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία με σκοπό την αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Καθώς όμως η τεχνολογία των ΨΔ εξελίσσεται, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουν τους νομικούς κινδύνους και να διασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή υλοποίηση Ψηφιακών Διδύμων. Συνεπώς δίνεται μεγάλη έμφαση στο κανονιστικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθείται με σκοπό την αποφυγή ορισμένων δυσμενών καταστάσεων όπως ασαφείς συμβάσεις και νομικές διαμάχες, αθέμητη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων, αναξιόπιστες και ανακριβείς πληροφορίες κ.α. Ταυτόχρονα γίνεται αναφορά και στα αντίστοιχα πρότυπα ISO που υπάρχουν και πάνω στα οποία έχουν στηριχθεί τα ψηφιακά δίδυμα.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά