Ιδρυματικό Αποθετήριο
Πολυτεχνείο Κρήτης
EN  |  EL

Αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο Χώρος μου

Αξιολόγηση της δυναμικής του εργασιακού περιβάλλοντος με εστίαση στο οργανωσιακό κλίμα

Petsas Dimitrios-Stylianos

Πλήρης Εγγραφή


URI: http://purl.tuc.gr/dl/dias/EF18ED83-F9A7-4284-B499-009F9B9B2CC7
Έτος 2024
Τύπος Διπλωματική Εργασία
Άδεια Χρήσης
Λεπτομέρειες
Βιβλιογραφική Αναφορά Δημήτριος-Στυλιανός Πέτσας, "Αξιολόγηση της δυναμικής του εργασιακού περιβάλλοντος με εστίαση στο οργανωσιακό κλίμα", Διπλωματική Εργασία, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά, Ελλάς, 2024 https://doi.org/10.26233/heallink.tuc.99165
Εμφανίζεται στις Συλλογές

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει σε βάθος την δυναμική του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο το οργανωσιακό κλίμα των επιχειρήσεων. Από ηγετικά στυλ και εφαρμοσμένη συναισθηματική νοημοσύνη έως την επίδραση αναπόφευκτων οργανωσιακών αλλαγών και την διαχείριση αυτών, το εκπόνημα αυτό προσφέρει μια συγκεντρωτική και λεπτομερής ανάλυση όλων των παραγόντων που συντελούν στην βελτιστοποίηση του οργανωσιακού κλίματος. Με την εξέταση θεμάτων όπως η εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση αλλά και η επαγγελματική εξουθένωση, η εργασία στοχεύει να συμβάλει όχι μόνο στον ακαδημαϊκό διάλογο αλλά και στη βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων σε πραγματικές συνθήκες. Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι η ακόλουθη: Θα γίνει αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση για το οργανωσιακό κλίμα των οργανισμών και τις σχετικές παραμέτρους που την επηρεάζουν (ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη, εργασιακή εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση, θεωρίες αλλαγών και κινητοποίησης των εργαζομένων) ώστε να προκύψουν οι κλίμακες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός οργανισμού και πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωσή του. Ως αποτέλεσμα θα προταθούν στρατηγικές για μείωση της εργασιακής εξουθένωσης και γενικότερα πρακτικές για βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας των εργαζομένων.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες

Στατιστικά